Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Romana Głowicka-Wołoszyn, Stanisław Winnicki, J. Lech Jugowar
Krotność doju krów z Zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval
Streszczenie.

Obiektem badań było stado 59 krów pierwiastek dojone jednostanowiskowym robotem VMS firmy DeLaval – jednym z dwóch pierwszych wprowadzonych w Polsce. Badania przeprowadzono w gospodarstwie Szołdry w Wielkopolsce. Ich celem była analiza krotności doju krów w ciągu doby oraz jej wpływ na wydajność mleka z udoju i wydajność dobową, a także częstość występowania dojów niekompletnych. Badania pozwoliły stwierdzić, że przeciętna w stadzie krotność dojów w ciągu doby wynosiła 2,5, przy czym ponad 90% wszystkich dojów stanowiły doje dwu- i trzykrotne. Doje niekompletne występowały sporadycznie – poniżej 2% przypadków. Wydajność dobowa mleka w dojach trzykrotnych była istotnie większa niż w dwukrotnych.

Słowa kluczowe: krotność doju, wydajność dobowa, robot udojowy, produkcja mleka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_1.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Głowicka-Wołoszyn, Romana, et al. "Krotność doju krów z Zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #1.
APA Romana Głowicka-Wołoszyn, Stanisław Winnicki, J. Lech Jugowar (2010). Krotność doju krów z Zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #1
ISO 690 GłOWICKA-WOłOSZYN, Romana, WINNICKI, Stanisław, JUGOWAR, J. Lech. Krotność doju krów z Zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #1.
Adres do korespondencji:
Romana Głowicka-Wołoszyn
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
Poland
e-mail: roma@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2009