Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Nawrot, Adam Jeziorny
Profil biometryczny dzika (Sus scrofa L., 1758) na tle gospodarowania jego populacją w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Siemianice
Streszczenie.

Intensywne zagospodarowanie łowiska (rozumiane jako budowa urządzeń łowieckich, podawanie w określonych miejscach różnego rodzaju karmy oraz odpowiednio stymulowany odstrzał i ochrona pól przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę) ma istotny wpływ na populację dzika. Na terenie OHZ Siemianice liczebność tego gatunku w ciągu ostatnich siedmiu lat zwiększyła się o blisko 50%, pozyskanie zaś zwiększyło się mniej więcej o 100%, przy czym powierzchnia zredukowana uszkodzonych upraw rolnych zmniejszyła się z 1,0 ha w przeliczeniu na jednego osobnika do 0,3 ha. Ponadto zwiększył się przyrost masy tuszy warchlaków przechodzących do klasy przelatków, a średnia masa warchlaków zmniejszyła się – zwiększyło się bowiem pozyskanie osobników rodzonych późną wiosną i latem.

Słowa kluczowe: dzik, biometria, zagospodarowanie łowiska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt2/art_68.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nawrot, Michał, and Adam Jeziorny. "Profil biometryczny dzika (Sus scrofa L., 1758) na tle gospodarowania jego populacją w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Siemianice." Nauka Przyr. Technol. 3.2 (2009): #68.
APA Michał Nawrot, Adam Jeziorny (2009). Profil biometryczny dzika (Sus scrofa L., 1758) na tle gospodarowania jego populacją w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Siemianice. Nauka Przyr. Technol. 3 (2), #68
ISO 690 NAWROT, Michał, JEZIORNY, Adam. Profil biometryczny dzika (Sus scrofa L., 1758) na tle gospodarowania jego populacją w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Siemianice. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.2: #68.
Adres do korespondencji:
Michał Nawrot
Michał Nawrot
Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach
ul. Kasztanowa 1/1
Siemianice
63-645 Łęka Opatowska
Poland
e-mail: nawrotmichal79@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 24.02.2009