Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Julita Reguła, Dorota Walkowiak-Tomczak
Zawartość składników mineralnych w ekstrudatach kukurydzianych wzbogaconych o susz grzybowy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) i właściwości sorpcyjne tych produktów w stosunku do żelaza, miedzi i cynku
Streszczenie.

Celem niniejszej pracy była ocena zawartości składników mineralnych w produktach z udziałem suszu boczniaka oraz określenie ich właściwości sorpcyjnych w stosunku do żelaza, miedzi i cynku w warunkach pH zbliżonych do panujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Materiał stanowiły ekstrudaty kukurydziane z dodatkiem 10% i 20% suszu boczniaka. Analizę zawartości składników mineralnych wykonano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Stopień wiązania żelaza, miedzi i cynku oszacowano w warunkach in vitro (symulowanych dla przewodu pokarmowego), uwzględniając jako ośrodek dyspersyjny roztwory buforowe o wartościach pH 1,8 i 8,7. Stwierdzono, że produkty charakteryzowały się dużą zawartością żelaza, miedzi, magnezu i potasu, a małą – sodu i wapnia. Stopień sorpcji badanych składników mineralnych był zróżnicowany i zależał od rodzaju pierwiastka i odczynu środowiska. Wyniki badań sugerują, że ekstrudaty z dodatkiem suszu boczniaka mogłyby być stosowane jako uzupełnienie całodziennej diety, jednakże, aby móc propagować je jako dobre źródło mikroelementów, niezbędne jest określenie zdolności sorpcyjnych w badaniach in vivo.

Słowa kluczowe: ekstrudaty, boczniak (Pleurotus ostreatus), składniki mineralne, sorpcja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt2/art_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Reguła, Julita, and Dorota Walkowiak-Tomczak. "Zawartość składników mineralnych w ekstrudatach kukurydzianych wzbogaconych o susz grzybowy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) i właściwości sorpcyjne tych produktów w stosunku do żelaza, miedzi i cynku." Nauka Przyr. Technol. 3.2 (2009): #63.
APA Julita Reguła, Dorota Walkowiak-Tomczak (2009). Zawartość składników mineralnych w ekstrudatach kukurydzianych wzbogaconych o susz grzybowy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) i właściwości sorpcyjne tych produktów w stosunku do żelaza, miedzi i cynku. Nauka Przyr. Technol. 3 (2), #63
ISO 690 REGUłA, Julita, WALKOWIAK-TOMCZAK, Dorota. Zawartość składników mineralnych w ekstrudatach kukurydzianych wzbogaconych o susz grzybowy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) i właściwości sorpcyjne tych produktów w stosunku do żelaza, miedzi i cynku. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.2: #63.
Adres do korespondencji:
Julita Reguła
Julita Reguła
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: jumar@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 12.01.2009