Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agata Zachariasz
Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych
Streszczenie.

Ogród jest zapisem wyjątkowości kultury w czasie i miejscu, szybko wchłania nowości, ulega modom, jest podatny na pastisz i kicz. Chociaż jest uzależniony od topografii, klimatu i roślinności, to jego wygląd determinują też lokalne warunki ekonomiczne i wzorce kulturowe. W projektowaniu ogrodów są widoczne poszukiwania równowagi pomiędzy naturą a kulturą. O ich kształcie decydują: forma, treść i funkcja, a co za tym idzie: stylistyka, semantyka, program, a także: technologia i materiały. Elementy te współtworzą niepowtarzalny genius loci. Ważne są drogi, jakimi dokonywały się zmiany w ogrodach, jak przenikały i mieszały się kultury. W historii architektury krajobrazu zapisują się ogrody o wyrazistych cechach, jak magnes przyciągające stałych użytkowników, znawców i miłośników ogrodów oraz turystów. Czasami popularność i sławę ogrody zawdzięczają cechom unikatowym, nowatorskiemu kreowaniu przestrzeni, osobie twórcy, konkursowi na projekt czy dobrej reklamie. W artykule przedstawiono wybrane przykłady współczesnych realizacji reprezentujące główne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, park publiczny, styl ogrodu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_60.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zachariasz, Agata. "Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #60.
APA Agata Zachariasz (2009). Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #60
ISO 690 ZACHARIASZ, Agata. Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #60.
Adres do korespondencji:
Agata Zachariasz
Agata Zachariasz
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: azachar@pk.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 12.12.2008