Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Skrzyńska, Krzysztof Wielgus, Waldemar Brzoskwinia
Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków
Streszczenie.

Fortyfikacje Twierdzy Kraków z XIX i XX wieku podlegają w ostatnim 10-leciu lawinowo narastającej dewastacji, zarówno w skali architektonicznej, jak urbanistycznej i krajobrazowej. Jednocześnie, będąc do tego niemal zupełnie nieprzygotowane, nawet mimo braku promocji, przyciągają swą atrakcyjnością mieszkańców miasta i turystów. Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków, w oparciu o analizę historycznego rozwoju i późniejszych przekształceń, stawia diagnozę stanu tego unikalnego zespołu architektoniczno-krajobrazowego. Następnie, na podstawie całej gamy jego różnorodnych wartości, wyznacza priorytetowe obszary i kierunki działań. Jest to podstawa do stworzenia spójnego planu postępowania dla zachowania i pozytywnego wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych dawnej twierdzy. Konieczne jest przede wszystkim łączne traktowane całego zespołu i ponowne jego scalenie na płaszczyźnie przestrzennej, funkcjonalnej i znaczeniowej. Tak traktowana twierdza powinna się stać środkiem pozytywnego kształtowania krajobrazu miasta, a jako ośrodek „przemysłu wolnego czasu” powinna być elementem jego zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: plan ochrony, historyczny krajobraz warowny, twierdza Kraków
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_48.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skrzyńska, Anna, et al. "Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #48.
APA Anna Skrzyńska, Krzysztof Wielgus, Waldemar Brzoskwinia (2009). Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #48
ISO 690 SKRZYńSKA, Anna, WIELGUS, Krzysztof, BRZOSKWINIA, Waldemar. Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #48.
Adres do korespondencji:
Anna Skrzyńska
Anna Skrzyńska
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: anna.skrzynska@gazeta.pl
Zaakceptowano do druku: 2.12.2008