Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Rylke, Magdalena Gąsowska
Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego
Streszczenie.

Niniejsza publikacja jest poświęcona rozważaniom na temat waloryzacji krajobrazu, a w szczególności ocenie jego wartości wizualnych. Krajobraz objęty badaniami oceniano, odwołując się do kształtujących go czynników przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Wszystkie te wartości decydowały bowiem o jego estetyce. W toku badań sprawdzeniu poddane zostały różne metody badawcze pozwalające na określenie wizualnych wartości krajobrazowych, które dla rozwoju ruchu turystycznego stanowią podstawową wartość terenową. Poniżej zaprezentowano te, które okazały się przydatne do oceny badanych wartości i pozwolą wskazać takie kierunki rozwoju badanych terenów, które poszerzą ich istniejący potencjał rekreacyjny.

Słowa kluczowe: wartości wizualne, ocena estetyczna, percepcja krajobrazu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rylke, Jan, and Magdalena Gąsowska. "Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #33.
APA Jan Rylke, Magdalena Gąsowska (2009). Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #33
ISO 690 RYLKE, Jan, GąSOWSKA, Magdalena. Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #33.
Adres do korespondencji:
Jan Rylke
Jan Rylke
Katedra Sztuki Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszaww
e-mail:
Zaakceptowano do druku: 14.11.2008