Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Łukasz Pardela
Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej na wybranych przykładach w południowej Szkocji
Streszczenie.

Artykuł ukazuje przykłady funkcjonujących obecnie popularnych szlaków tematycznych w hrabstwie Dumfries and Galloway w południowej Szkocji. Na jego obszarze wytyczono i zorganizowano sieć powiązanych ze sobą różnego rodzaju tras turystycznych, których charakter jest ściśle związany z walorami okolicy, zarówno historycznymi, jak i kulturowymi oraz przyrodniczymi. Pod tym względem na tle innych miejscowości wyróżnia się – położony pomiędzy malowniczymi wrzosowiskami – rejon miasteczka Langholm, wokół którego – na oznaczonych 12 trasach – odbywają się doroczne spacery „Langholm Walks”. W centrum zainteresowania autora znalazły się miejsca i szlaki związane z edukacją ekologiczną oraz historyczną: Caerlaverock, Szlak Prehistoryczny (Prehistoric Trail), Szlak Rozbójniczy (The Reivers Trail); z architekturą: Szlak Thomasa Telforda (Thomas Telford Trail); a także z edukacją kulturalną: Szlak MacDiarmida (MacDiarmid Trail). Architekt i inżynier Thomas Telford oraz poeta MacDiarmid to postaci związane z tą okolicą. Poboczny wątek w referacie stanowią szlaki rzeźbiarskie (Sculpture trails), których tematyka dotyczy zazwyczaj życia zwykłych ludzi, tak jak ma to miejsce w przypadku Ścieżki poezji (Poetry path) ulokowanej w pobliżu rzeki Eden w Kumbrii w północnej Anglii opowiadającej rok z życia pasterzy owiec.

Słowa kluczowe: kształtowanie krajobrazu, szlaki, rekreacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pardela, Łukasz. "Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej na wybranych przykładach w południowej Szkocji." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #29.
APA Łukasz Pardela (2009). Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej na wybranych przykładach w południowej Szkocji. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #29
ISO 690 PARDELA, Łukasz. Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej na wybranych przykładach w południowej Szkocji. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #29.
Adres do korespondencji:
Łukasz Pardela
Łukasz Pardela
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
e-mail: lukasz.pardela@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 14.11.2008