Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Katarzyna Łakomy
Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic
Streszczenie.

Postępujące zagęszczenie tkanki miejskiej oraz poszerzanie arterii komunikacyjnych Katowic spowodowało, iż niezwykle wyraźny w XIX wieku system zieleni miasta: parki publiczne, place i skwery połączone bulwarami i alejami oraz zieleń towarzysząca założeniom willowym i kamienicom, ulega zanikowi. Prawdopodobnie proces ten rozpoczął się już w latach osiemdziesiątych XIX wieku, a jego apogeum nastąpiło w drugiej połowie XX wieku. Związany był on z ograniczeniem powierzchni miasta, ceną gruntów (w wieku XIX), zmianą funkcji miasta i potrzebą utworzenia nowej struktury administracyjnej w latach dwudziestych XX wieku oraz zmianami ideologicznymi i nowymi koncepcjami architektoniczno-urbanistycznymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (przebudowa śródmieścia). Zachowane enklawy zieleni śródmiejskiej Katowic mogą stać się istotnym aspektem kształtowania współczesnych przestrzeni wypoczynku i rekreacji, zmiany wizerunku i krajobrazu miasta.

Słowa kluczowe: miasto przemysłowe, krajobraz kulturowy, zieleń publiczna, architektura krajobrazu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łakomy, Katarzyna. "Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #2.
APA Katarzyna Łakomy (2009). Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #2
ISO 690 ŁAKOMY, Katarzyna. Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #2.
Adres do korespondencji:
Katarzyna Łakomy
Katarzyna Łakomy
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
e-mail: klakomy@pk.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 15.10.2008