Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Kępkowicz
Sacrum w krajobrazie w aspekcie rekreacji kontemplacyjnej
Streszczenie. Wiele ośrodków pielgrzymkowych w Polsce musi obecnie zmagać się z dysonansem zachodzącym między sacrum i profanum. Turystyka kontemplacyjna (pielgrzymkowa, religijno-kulturalna, refleksyjna) staje się zjawiskiem coraz bardziej popularnym, a tym samym rośnie potrzeba znalezienia dla tej formy rekreacji rozwiązań przestrzennych realizowanych w krajobrazie otwartym. Dla opisania relacji między sacrum i profanum dotyczących kościoła pielgrzymkowego oraz wypracowania metody tworzenia akceptowanych form rekreacji kontemplacyjnej istotne wydało się rozważenie istoty sacrum, dla którego podejmowany jest trud pielgrzymowania oraz profanum z nim związanego. W posumowaniu zwrócono uwagę na tworzenie przemyślanych i kreatywnych form przestrzennych bazujących na lokalnym kolorycie, wymogach religijnych oraz integracji z otaczającym krajobrazem.
Słowa kluczowe: turystyka religijna, krajobraz sakralny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kępkowicz, Agnieszka. "Sacrum w krajobrazie w aspekcie rekreacji kontemplacyjnej." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #43.
APA Agnieszka Kępkowicz (2008). Sacrum w krajobrazie w aspekcie rekreacji kontemplacyjnej. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #43
ISO 690 KęPKOWICZ, Agnieszka. Sacrum w krajobrazie w aspekcie rekreacji kontemplacyjnej. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #43.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Kępkowicz
Agnieszka Kępkowicz
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

e-mail: akepkowicz@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2008