Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 tom 13 zeszyt 2, 65-76 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00275
Aleksandra Grzyb, Zyta Waraczewska, Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka
Czym są biopreparaty i jakie jest ich zastosowanie?
Streszczenie.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień dotyczących definicji biopreparatów, ich klasyfikacji oraz procedury rejestracji tych środków. Dodatkowo na podstawie dostępnej literatury opisana została skuteczność biopreparatów używanych w rolnictwie w walce ze szkodnikami i patogenami roślin, a także w innych niż rolnictwo dziedzinach. W dostępnej literaturze przytoczono wiele definicji biopreparatów. Pod pojęciem tym rozumie się układ mikroorganizmów z określonym składem gatunkowym i aktywnością przystosowaną do prowadzenia określonego procesu. Wyselekcjonowane mikroorganizmy są bezpieczne dla środowiska, gdyż wspomagają procesy naturalne, do których mają uwarunkowania genetyczne. Poszukiwanie nowych środków podtrzymujących rozwój i plonowanie wybranych roślin jest konieczne w realiach współczesnego rolnictwa i zgodne z wprowadzoną w krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r. obowiązkową, integrowaną ochroną roślin. Wraz z rozwojem technologii biopreparaty znalazły szersze zastosowanie poza rolnictwem, między innymi w przydomowych i komunalnych oczyszczalniach, górnictwie, kompostowaniu i redukcji skażeń środowiska.

Słowa kluczowe: biopreparaty, mikroorganizmy, szkodniki, ochrona roślin
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom13/zeszyt2/art_7.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00275

Zapis do cytowania:

MLA Grzyb, Aleksandra, et al. "Czym są biopreparaty i jakie jest ich zastosowanie?." Nauka Przyr. Technol. 13.2 (2019): 65-76. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00275
APA Aleksandra Grzyb, Zyta Waraczewska, Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka (2019). Czym są biopreparaty i jakie jest ich zastosowanie?. Nauka Przyr. Technol. 13 (2), 65-76 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00275
ISO 690 GRZYB, Aleksandra, et al. Czym są biopreparaty i jakie jest ich zastosowanie?. Nauka Przyr. Technol., 2019, 13.2: 65-76. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00275
Adres do korespondencji:
Aleksandra Grzyb
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: o.grzyb26@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001