Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 tom 13 zeszyt 1, 15-21 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00246
Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska
Wpływ genotypu genu kodującego brązowe umaszczenie (TYRP-1) na barwę wełny i skóry u owiec
Streszczenie.

Wstęp. Analizując piśmiennictwo w zakresie pomiaru barwy umaszczenia owiec za pomocą kolorymetru przy konfrontacji dotyczącej oceny frekwencji alleli
i genotypów pomiędzy rasami owiec, wyciągnięto hipotezę o związku pomiędzy ww. frekwencjami a barwą wełny mierzoną obiektywnie. W niniejszej pracy oceniono barwę wełny oraz kolor skóry u owiec żelaźnieńskich (biało umaszczonych) oraz u wrzosówki polskiej (z reguły siwo umaszczonej). 

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na dorosłych maciorkach rasy żelaźnieńskiej (161) i wrzosówki (199) w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej w 2015 i 2017 roku. Pomiary wełny i skóry wykonano przy pomocy kolorymetru Chroma Meter CR-400.

Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysoko istotne różnice pomiędzy ocenianymi rasami owiec w zakresie wszystkich pomiarów barwy wełny i skóry wynikające z różnego umaszczenia obu ras. Zastanawiający jest jednak fakt innego układu różnic w barwie wełny i skóry w odniesieniu do wartości pomiarów a*, które w obu przypadkach układają się dokładnie na odwrót. Oznacza to, że udział barwy czerwonej bądź zielonej w skórze jest inny niż w wełnie. Zróżnicowanie pomiędzy genotypami TYRP-1 u wrzosówki w zakresie pomiarów barwy wełny nie zostało odnotowane. Pomiar jasności barwy L* wykonany na wełnie wykazał wysoko istotnie wyższe wartości w przypadku genotypów C:C i C:T w porównaniu do T:T. Natomiast w przypadku składowej barwy a* sytuacja kształtowała się odwrotnie i to homozygoty T:T osiągnęły wyższe wartości tej cechy w porównaniu do pozostałych. Odnotowano brak zróżnicowania pomiarów barwy wełny i skóry u owcy żelaźnieńskiej oraz skóry u wrzosówki.

Wnioski. Wyniki badań dotyczących rozkładu pomiarów barwy wełny w zależności od genotypu genu TYRP-1 w pozycji 215 u wrzosówki stwarzają perspektywę prowadzenia pracy hodowlanej w tym zakresie, co w konsekwencji może być wykorzystane w praktyce hodowlanej przy dążeniu do wypracowania skonsolidowanych standardów umaszczenia dla tej rasy.

Słowa kluczowe: owce, wełna, skóra, kolor wełny i skóry
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom13/zeszyt1/art_2.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00246

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Wpływ genotypu genu kodującego brązowe umaszczenie (TYRP-1) na barwę wełny i skóry u owiec." Nauka Przyr. Technol. 13.1 (2019): 15-21. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00246
APA Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska (2019). Wpływ genotypu genu kodującego brązowe umaszczenie (TYRP-1) na barwę wełny i skóry u owiec. Nauka Przyr. Technol. 13 (1), 15-21 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00246
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, ŚWIąTEK, Marcin, SZYMAńSKA, Żaneta. Wpływ genotypu genu kodującego brązowe umaszczenie (TYRP-1) na barwę wełny i skóry u owiec. Nauka Przyr. Technol., 2019, 13.1: 15-21. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00246
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001