Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 tom 13 zeszyt 1, 23-32 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00262
Robert Korzeniewicz, Przemysław Pikliński, Gniewko Niedbała, Mariusz Adamski, Magdalena Piekutowska, Katarzyna Kaźmierczak
Smukłość modrzewia (Larix decidua Mill. ) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi
Streszczenie.

Wstęp. W pracy przedstawiono analizę związku smukłości z wybranymi cechami biometrycznymi w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie modrzewiowym (Larix decidua Mill.), rosnącym w warunkach siedliskowych boru mieszanego świeżego (BMśw).

Materiał i metody. Do analizy smukłości wykorzystano materiał badawczy pochodzący z wyodrębnionej części stałej powierzchni doświadczalnej Katedry Hodowli Lasu w Morawinie, założonej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, którego położenie geograficzne to 51°12´N i 18°03´E.

Wyniki.Niepielęgnowany drzewostan modrzewiowy w wieku 30 lat ma budowę dwuwarstwową. Przeciętna smukłość modrzewi wyniosła s = 1,25 (m/cm). Ustalono, że przeciętna wysokość (h) wyniosła 14,6 m, a przeciętna pierśnica (DBH) – 12,15 cm. Stwierdzono, że w niepielęgnowanym drzewostanie modrzewiowym smukłość jest skorelowana z większością cech biometrycznych badanych drzew. Dodatkowo ustalono, że korelacje smukłości z innymi cechami modrzewi tracą moc wraz z pogorszeniem pozycji biosocjalnej w drzewostanie. Najsilniej związaną ze smukłością cechą (niezależnie od pozycji biosocjalnej) jest pierśnica drzewa (DBH), a następnie szerokość korony (dk ).

Wnioski. Rosnące w niepielęgnowanym drzewostanie 30-letnie modrzewie ze względu na dużą smukłość są drzewami niestabilnymi, a przez to mogą być mniej odporne na szkodliwe działanie wiatru i śniegu.

Słowa kluczowe: hodowla lasu, modrzew europejski, smukłość, wysokość, pierśnica
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom13/zeszyt1/art_3.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00262

Zapis do cytowania:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Smukłość modrzewia (Larix decidua Mill. ) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi." Nauka Przyr. Technol. 13.1 (2019): 23-32. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00262
APA Robert Korzeniewicz1, Przemysław Pikliński2, Gniewko Niedbała3, Mariusz Adamski3, Magdalena Piekutowska4, Katarzyna Kaźmierczak5 (2019). Smukłość modrzewia (Larix decidua Mill. ) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi. Nauka Przyr. Technol. 13 (1), 23-32 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00262
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, et al. Smukłość modrzewia (Larix decidua Mill. ) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi. Nauka Przyr. Technol., 2019, 13.1: 23-32. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00262
Adres do korespondencji:
Robert Korzeniewicz
Katedra Hodowli Lasu
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71a
60-625 Poznań
Poland
e-mail: korzon@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001