Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 tom 13 zeszyt 1, 5-13 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00255
Marcin Kolasiński, Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Porównanie wzrostu kilku odmian sosny górskiej (Pinus mugo Turra) szczepionych na różnych podkładkach w dwóch terminach
Streszczenie.

Wstęp. Dotychczas nie prowadzono badań nad przydatnością podkładek dla wielu nowych odmian sosny górskiej. Dlatego celem doświadczenia było porównanie efektywności szczepienia w dwóch terminach pięciu odmian sosny górskiej na czterech różnych podkładkach.

Materiał i metody. Doświadczenie wykonano w dwóch seriach. Szczepiono podkładki: Pinus contorta Dougl. ex Loud., Pinus nigra Arn., Pinus sylvestris L., Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond) Domin zrazami sosny górskiej Pinus mugo Turra odmian: ‘Amber Gold’, ‘Carsten Wintergold’, ‘Golden Glow’, ‘Wintergold’ i ‘Ophir’. Stosowano metodę szczepienia na przystawkę boczną w dwóch terminach (styczeń, marzec).

Wyniki. Oceniono przyjęcia zrazów i wzrost roślin w pierwszym i drugim roku uprawy po szczepieniu. Najwyższy procent przyjętych zrazów dla badanych odmian uzyskano na podkładce Pinus uncinata w późniejszym terminie szczepienia. Podkładki Pinus nigra i Pinus sylvestris powodowały silniejszy wzrost roślin. Zastosowane podkładki nie zróżnicowały liczby przyrostów szczepionych odmian sosny górskiej. Silniej rosnącymi odmianami okazały się: ‘Golden Glow’, ‘Winter Gold’ i ‘Ophir’.

Wnioski. Stwierdzono przydatność wszystkich podkładek do szczepienia badanych odmian sosny górskiej, szczególnie podkładki Pinus uncinata ze względu na lepsze przyjęcia szczepionych zrazów. Późniejszy termin szczepienia okazał się lepszy niż styczniowy z uwagi na wyższy procent otrzymanych roślin.

Słowa kluczowe: przyjęcia zrazów, przyrosty boczne, liczba pędów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom13/zeszyt1/art_1.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00255

Zapis do cytowania:

MLA Kolasiński, Marcin, et al. "Porównanie wzrostu kilku odmian sosny górskiej (Pinus mugo Turra) szczepionych na różnych podkładkach w dwóch terminach ." Nauka Przyr. Technol. 13.1 (2019): 5-13. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00255
APA Marcin Kolasiński, Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński (2019). Porównanie wzrostu kilku odmian sosny górskiej (Pinus mugo Turra) szczepionych na różnych podkładkach w dwóch terminach . Nauka Przyr. Technol. 13 (1), 5-13 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00255
ISO 690 KOLASIńSKI, Marcin, STACHOWIAK, Aleksander, ŚWIERCZYńSKI, Sławomir. Porównanie wzrostu kilku odmian sosny górskiej (Pinus mugo Turra) szczepionych na różnych podkładkach w dwóch terminach . Nauka Przyr. Technol., 2019, 13.1: 5-13. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00255
Adres do korespondencji:
Marcin Kolasiński
Katedra Dendrologii
Sadownictwa i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
poland
e-mail: kolamarc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001