Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 199-206 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00241
Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Andrzej Solnik
Analiza użytkowości rozpłodowej owcy żelaźnieńskiej w różnych lokalizacjach stada
Streszczenie.

Wstęp. Doskonalenie cech rozrodu wymaga długotrwałej pracy hodowlanej, obejmującej co najmniej dziesięcioletnie okresy. W związku z faktem, że owce żelaźnieńskie zostały po raz ostatni przebadane pod tym kątem przed rokiem 2005, zaistniała konieczność oceny efektywności prac hodowlanych w następnej dekadzie. Dodatkowym rozszerzeniem prac było porównanie wyników cech rozrodu owcy żelaźnieńskiej pochodzącej z dwóch różnych województw.

Materiały i metody. Dane do badań pochodzą z lat 2005–2015. Obiektem były maciorki owcy żelaźnieńskiej utrzymywane w dwóch stadach zlokalizowanych w województwie łódzkim (Doświadczalna Ferma Owiec i Kóz Żelazna, n = 219) i podlaskim (powiat sokólski, n = 264).
U zwierząt porównywano poziom wskaźników rozrodu na podstawie danych z ksiąg zarodowych.

Wyniki. W obu stadach stwierdzono podobny poziom wskaźników średniej z całożyciowej płodności, wskazujący na wyrównane warunki utrzymania. Stwierdzono wysoko istotne różnice
w zakresie cech: średniej z całożyciowej liczby jagniąt w miocie, średniej z całożyciowej liczby jagniąt żywych w 7 dniu życia, średniej z całożyciowej liczby jagniąt odsadzonych od matek oraz średniej z całożyciowej liczby jagniąt od matki w sezonie (roku). Wartości w stadzie DFOiK Żelazna okazały się wyższe niż te w stadzie z powiatu sokólskiego.

Wnioski. Analiza cech rozrodu w obu stadach pozwoliła na wysnucie wniosku, że należy dążyć do utrzymania ich poziomu w stadzie DFOiK Żelazna i w dalszym ciągu poprawiać go w stadzie z powiatu sokólskiego, najlepiej kontynuując sprowadzanie rozpłodników pochodzących ze stada DFOiK Żelazna.

Słowa kluczowe: owce, rasa żelaźnieńska, rozród
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_17.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00241

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Analiza użytkowości rozpłodowej owcy żelaźnieńskiej w różnych lokalizacjach stada." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 199-206. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00241
APA Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Andrzej Solnik (2018). Analiza użytkowości rozpłodowej owcy żelaźnieńskiej w różnych lokalizacjach stada. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 199-206 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00241
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Analiza użytkowości rozpłodowej owcy żelaźnieńskiej w różnych lokalizacjach stada. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 199-206. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00241
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001