Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 173-183 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00240
Jolanta B. Królczyk, Patrycja Gronek, Dominika Matuszek, Tomasz Jakubowski
Alergia pokarmowa dzieci z powiatu kluczborskiego
Streszczenie.

Wstęp. W pracy przedstawiono problemy związane z występowaniem alergii pokarmowych
w wybranych grupach dzieci (grupa niemowlęca, grupa wczesnego dzieciństwa, grupa przedszkolna i grupa szkolna).

Materiał i metody. W tym celu przeprowadzono wywiad przy użyciu anonimowej ankiety
w powiecie kluczborskim (województwo opolskie). W analizie problemu przedstawiono różne aspekty, tj. wykształcenie i świadomość rodziców na temat alergii, rodzaje prowadzonych badań alergicznych, różne sposoby leczenia alergii, zależność pomiędzy długością karmienia naturalnego a występowaniem alergii u dzieci, objawy alergiczne.

Wyniki. W grupie niemowlęcej reakcję alergiczną najczęściej powodowały białka mleka krowiego. W pozostałych grupach wiekowych nie stwierdzono wyróżniającej się alergii pokarmowej. Ponadto wraz z wiekiem można było zaobserwować zjawisko „stopniowego zanikania” alergii pokarmowych, które powstały w okresie niemowlęcym.

Wnioski. Rodzice lub opiekunowie z wykształceniem wyższym zwracali większą uwagę na zawartość alergenów w produktach podawanych dzieciom, byli bardziej zorientowani w temacie prawidłowego żywienia dzieci, u których występują alergie pokarmowe, mieli łatwiejszy dostęp do badań określających występowanie alergii pokarmowych oraz dokładniej analizowali etykiety produktów spożywczych dla swoich dzieci. Rodzice i opiekunowie z wykształceniem średnim wykonywali badania alergologiczne swoim dzieciom wtedy, gdy sytuacja finansowa im na to pozwalała. U ankietowanych rodziców lub opiekunów z wykształceniem podstawowym zaobserwowano następującą zależność: większość z tej grupy żyła w środowisku wiejskim, dlatego też ich dzieci miały większy kontakt z produktami naturalnymi o zmniejszonej zawartości alergenów.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, alergeny, białka mleka krowiego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_15.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00240

Zapis do cytowania:

MLA Królczyk, Jolanta B., et al. "Alergia pokarmowa dzieci z powiatu kluczborskiego." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 173-183. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00240
APA Jolanta B. Królczyk1, Patrycja Gronek2, Dominika Matuszek2, Tomasz Jakubowski3 (2018). Alergia pokarmowa dzieci z powiatu kluczborskiego. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 173-183 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00240
ISO 690 KRóLCZYK, Jolanta B., et al. Alergia pokarmowa dzieci z powiatu kluczborskiego. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 173-183. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00240
Adres do korespondencji:
Jolanta B. Królczyk
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
Poland
e-mail: j.krolczyk@po.opole.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001