Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 4, 355-364 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00213
Anna Tomkowiak, Justyna Starzyk, Donata Kosicka-Dziechciarek, Krzysztof Karwatka
Wpływ systemów uprawy roli na stan mikrobiologiczny gleby
Streszczenie.

Postęp w agrotechnice nie tylko wpływa na zmianę właściwości gleby, lecz także ma istotne znaczenie w zachowaniu stanu równowagi mikrobiologicznej, prowadząc do poprawy warunków rozwoju roślin uprawnych. Opracowanie jest oceną wpływu wybranych systemów uprawy roli (uprawy tradycyjnej, uprawy bezorkowej i siewu bezpośredniego w mulcz) na aktywność enzymatyczną i rozwój drobnoustrojów w glebie. Zebrano i podsumowano wyniki dotychczasowych badań nad oddziaływaniem różnych technik uprawy roli na rozwój mikroorganizmów w glebie. Obecnie odchodzi się od tradycyjnej uprawy orkowej z uwagi na wiele niekorzystnych zmian generowanych przez ten system uprawy w glebie. Ponadto jest to system negatywnie wpływający na populację drobnoustrojów glebowych W literaturze naukowej polskiej i zagranicznej można już znaleźć informacje na temat pożądanego wpływu uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego w mulcz na aktywność enzymatyczną większości badanych enzymów (dehydrogenaz, oksydaz, katalazy, fosfatazy kwaśnej i zasadowej, ureazy, proteazy) oraz na rozwój drobnoustrojów w glebie. Korzyści ze stosowania tych systemów uprawy zależą jednak od wielu czynników, m.in. rodzaju uprawianej gleby, jej wilgotności oraz przebiegu warunków pogodowych.

Słowa kluczowe: systemy uprawy roli, uprawa tradycyjna, uprawa bezorkowa, siew bezpośredni, mikroorganizmy glebowe, aktywność enzymatyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt4/art_33.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00213

Zapis do cytowania:

MLA Tomkowiak, Anna, et al. "Wpływ systemów uprawy roli na stan mikrobiologiczny gleby." Nauka Przyr. Technol. 11.4 (2017): 355-364. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00213
APA Anna Tomkowiak, Justyna Starzyk, Donata Kosicka-Dziechciarek, Krzysztof Karwatka (2017). Wpływ systemów uprawy roli na stan mikrobiologiczny gleby. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 355-364 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00213
ISO 690 TOMKOWIAK, Anna, et al. Wpływ systemów uprawy roli na stan mikrobiologiczny gleby. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.4: 355-364. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00213
Adres do korespondencji:
Anna Tomkowiak
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: tomkowiak_anna@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001