Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 4

Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 4, 333-342, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00214
w języku pl 
Tomasz Dudek, Joanna Kuziak
Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na ekosystem leśny – przykład Nadleśnictwa Łosie
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 343-354, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00211
w języku pl 
Robert K. Sobolewski, Maria B. Ostrowska-Dudys, Marek J. Janas
Wartość przyrodniczo-historyczna osobliwości dendrologicznych Bolkowa na Dolnym Śląsku
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 355-364, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00213
w języku pl 
Anna Tomkowiak, Justyna Starzyk, Donata Kosicka-Dziechciarek, Krzysztof Karwatka
Wpływ systemów uprawy roli na stan mikrobiologiczny gleby
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 365-373, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00215
w języku pl 
Blanka Wiatrowska
Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) – roślina o największych kwiatach świata
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 375-383, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00207
w języku pl 
Paweł Szumigała, Piotr Urbański
Dolina Maskawy w Środzie Wielkopolskiej – możliwości odzyskania wartości krajobrazowych
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 385-395, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00219
w języku pl 
Karolina Młynarczyk, Dorota Walkowiak-Tomczak
Wpływ zabiegów technologicznych i pochodzenia surowca na aktywność przeciwutleniającą i właściwości fizyczno-chemiczne soku z bzu czarnego
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 397-405, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00209
w języku en 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Miłosz Walerzak
Wykorzystanie danych lidarowych do oceny obiektów architektury krajobrazu obszarów wiejskich
2017 Tom 11 Zeszyt 4, 407-414, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00218
w języku pl 
Jacek Anioła, Jolanta Czarnocińska, Grzegorz Galiński
Stosowanie napojów energetyzujących a jakość snu poznańskiej młodzieży akademickiej – badania pilotażowe

Znaleziono 8 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml