Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 3

Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 3, 223-233, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00182
w języku pl 
Magdalena Człapka-Matyasik, Marzena Grdeń
Analiza dokładności pomiarów zawartości tłuszczu metodami spektrofotometrii, impedancji bioelektrycznej i techniki antropometrycznej w porównaniu z pletyzmografią powietrzną u trójboistów siłowych
2017 Tom 11 Zeszyt 3, 235-244, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00206
w języku pl 
Sylwia Marszałkiewicz, Aleksander Siger, Elżbieta Radziejewska- -Kubzdela, Katarzyna Ratusz, Magdalena Rudzińska
Fizyczno-chemiczne właściwości olejów lniankowych tłoczonych na zimno
2017 Tom 11 Zeszyt 3, 242-252, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00205
w języku pl 
Agnieszka Kaźmierska, Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski
Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na skórę ze szczególnym uwzględnieniem kwasu gamma-linolenowego

Znaleziono 3 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml