Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 2, 197-205 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00183
Sławomir Świerczyński, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Golcz-Polaszewska
Porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) odmiany ‘Purpurea’ rozmnażanych przez szczepienie oraz metodą kultur in vitro
Streszczenie.

Wstęp. Mało jest wyników badań, w których porównuje się wzrost drzew ozdobnych otrzymanych różnymi metodami rozmnażania. Duża konkurencja wśród producentów wymusza stosowanie sposobów rozmnażania dających lepsze wyniki wzrostu drzew w szkółce. Celem wykonanego doświadczenia było porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) ‘Purpurea’ rozmnażanych dwoma sposobami.

Materiał i metody. Obserwacjom poddano drzewa rozmnażane tradycyjną metodą przez szczepienie oraz metodą kultur tkankowych in vitro. Wykonano pomiary: wysokości, średnicy pnia
i pędów bocznych oraz ich długości, a także świeżej masy roślin.

Wyniki. Drzewa brzóz otrzymane poprzez szczepienie charakteryzowały się większą średnicą pnia. Drzewa rozmnażane za pomocą kultur tkankowych wyróżniały się większą liczbą i długością pędów bocznych. Wysokość drzew, średnica pędów bocznych i świeża masa roślin nie różniły się istotnie w zależności od metody rozmnażania.

Wnioski. Stwierdzono, że obie zastosowane metody rozmnażania są równie dobre i mogą być stosowane w praktyce szkółkarskiej. Należy w przyszłości określić koszty produkcji roślin roz­mnażanych tymi dwoma sposobami, aby móc wybrać metodę tańszą.

Słowa kluczowe: brzoza brodawkowata, sposób rozmnażania, szkółka gruntowa, charakter wzrostu drzew
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt2/art_19.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00183

Zapis do cytowania:

MLA Świerczyński, Sławomir, et al. "Porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) odmiany ‘Purpurea’ rozmnażanych przez szczepienie oraz metodą kultur in vitro." Nauka Przyr. Technol. 11.2 (2017): 197-205. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00183
APA Sławomir Świerczyński, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Golcz-Polaszewska (2017). Porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) odmiany ‘Purpurea’ rozmnażanych przez szczepienie oraz metodą kultur in vitro. Nauka Przyr. Technol. 11 (2), 197-205 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00183
ISO 690 ŚWIERCZYńSKI, Sławomir, MALINOWSKA, Agnieszka, GOLCZ-POLASZEWSKA, Małgorzata. Porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) odmiany ‘Purpurea’ rozmnażanych przez szczepienie oraz metodą kultur in vitro. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.2: 197-205. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00183
Adres do korespondencji:
Sławomir Świerczyński
Katedra Dendrologii
Sadownictwa i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: slawomir.swierczynski@up.poznan.p
Zaakceptowano do druku: 21.06.2017