Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 2, 169-184 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00193
Małgorzata Sieradzka, Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Paweł Nowak
Nie tylko aromat – wielokierunkowa aktywność biologiczna kwasu wanilinowego
Streszczenie.

Kwas wanilinowy to naturalnie występująca pochodna kwasu benzoesowego, szeroko rozpowszechniona w świecie roślin. Do niedawna jako jego główną aktywność biologiczną wymieniano w literaturze właściwości przeciwutleniające. W ostatnim czasie pojawiają się jednak coraz liczniejsze doniesienia wskazujące na znacznie szerszy zakres działania biologicznego tego związku, w tym m.in. jego działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, przeciwnowotworowe oraz właściwości neuro- i nefroprotekcyjne. Zarówno wyniki badań in vitro, jak i in vivo sugerują, że kwas wanilinowy może być jednym z ważnych składników biologicznie czynnych obecnych
w diecie człowieka. Prezentowana praca jest oparta na przeglądzie dostępnego piśmiennictwa (ze szczególnym uwzględnieniem prac z ostatnich 10 lat) dotyczącego szerokiego zakresu aktywności biologicznej kwasu wanilinowego, jak również perspektyw zastosowania tego związku w celach farmakologicznych.

Słowa kluczowe: kwas wanilinowy, kwas benzoesowy, aktywność biologiczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt2/art_17.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00193

Zapis do cytowania:

MLA Sieradzka, Małgorzata, et al. "Nie tylko aromat – wielokierunkowa aktywność biologiczna kwasu wanilinowego." Nauka Przyr. Technol. 11.2 (2017): 169-184. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00193
APA Małgorzata Sieradzka, Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Paweł Nowak (2017). Nie tylko aromat – wielokierunkowa aktywność biologiczna kwasu wanilinowego. Nauka Przyr. Technol. 11 (2), 169-184 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00193
ISO 690 SIERADZKA, Małgorzata, KOłODZIEJCZYK-CZEPAS, Joanna, NOWAK, Paweł. Nie tylko aromat – wielokierunkowa aktywność biologiczna kwasu wanilinowego. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.2: 169-184. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00193
Adres do korespondencji:
Małgorzata Sieradzka
Katedra Biochemii Ogólnej
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 141/143
90-236 Łódź
Poland
e-mail: gosia.sier1@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001