Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 2, 115-122 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00190
Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk, Paweł Juszczak, Dominik Kmiecik, Bartosz Kulczyński, Marzena Grdeń, Justyna Piechocka
Wpływ okresu wegetacji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.)
Streszczenie.

Wstęp. Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) budzi duże zainteresowanie ze względu na swój wielokierunkowy wpływ na układ nerwowy i sercowo-naczyniowy, potwierdzony w licznych badaniach farmakologicznych i klinicznych. Farmakologia szeroko wykorzystuje ekstrakt
z zielonych liści miłorzębu, pozyskany w drodze ściśle zdefiniowanego procesu wytwarzania. Celem pracy była ocena wpływu warunków ekstrakcji różnymi ekstrahentami na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach sporządzonych z suszu liści żółtych i zielonych miłorzębu dwuklapowego.

Materiał i metody. Materiałem poddanym analizom chemicznym był susz z liści zielonych
i żółtych miłorzębu dwuklapowego, który poddano ekstrakcji z wykorzystaniem wody, acetonu
i alkoholu etylowego. Zawartość ginkgolidów i bilobalidu w otrzymanych ekstraktach oznaczono z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej [HPLC Agilent 1100 z detekcją DAD (High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detector)], a tożsamość badanych związków potwierdzono poprzez porównanie z substancją referencyjną.

Wyniki. Stwierdzono, że zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z miłorzębu dwuklapowego zależała zarówno od metody ekstrakcji, jak i od rodzaju liści. Wykazano, że ogólna zawartość terpenoidów była większa w ekstraktach etanolowych z liści zielonych. Dominującym terpenoidem w ekstraktach z liści żółtych był bilobalid, a w ekstraktach z liści zielonych – ginkgo­lid A i B. W analizowanych ekstraktach z miłorzębu nie stwierdzono obecności ginkgolidu C.

Wnioski. W efekcie wykonanych analiz potwierdzono wpływ okresu wegetacji oraz warunków procesu ekstrakcji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego.

Słowa kluczowe: miłorząb dwuklapowy, bilobalid, terpenoidy, ginkgolidy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt2/art_11.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00190

Zapis do cytowania:

MLA Kobus-Cisowska, Joanna, et al. "Wpływ okresu wegetacji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.)." Nauka Przyr. Technol. 11.2 (2017): 115-122. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00190
APA Joanna Kobus-Cisowska1, Ewa Flaczyk1, Paweł Juszczak2;3, Dominik Kmiecik1, Bartosz Kulczyński1, Marzena Grdeń1, Justyna Piechocka1 (2017). Wpływ okresu wegetacji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.). Nauka Przyr. Technol. 11 (2), 115-122 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00190
ISO 690 KOBUS-CISOWSKA, Joanna, et al. Wpływ okresu wegetacji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.). Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.2: 115-122. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00190
Adres do korespondencji:
Joanna Kobus-Cisowska
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: joanna.kobus@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2017