Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 1, 77-86 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00157
Mirosława Kulawik
Język jenota (nyctereutes procyonoides) i jego struktury smakowe
Streszczenie.

Wstęp. Celem pracy było zbadanie języka jenota (Nyctereutes procyonoides), który jest popularnym zwierzęciem hodowlanym. W pracy określono strukturę brodawek smakowych.

Materiał i metody. Języki 11 jenotów utrwalono w 10-procentowej formalinie. Następnie wierzchołek, trzon i korzeń języka zmierzono. Próbki brodawek smakowych odwodniono, zatopiono w Paraplaście® i pokrojono na skrawki o grubości 5 µm. W badaniu zastosowano barwienie Massona-Goldnera. Brodawki smakowe języka badano za pomocą mikroskopu świetlnego.

Wyniki. W pracy wykazano na języku jenota trzy typy brodawek smakowych: brodawki grzybowate, liściaste i okolone. Najliczniejsze – brodawki grzybowate – były rozmieszczone na grzbiecie wierzchołka i trzonu języka, jak również na brzegach języka. Dwie brodawki liściaste były zlokalizowane na grzbietowo-bocznej tylnej części trzonu języka. Brodawki okolone były ułożone w kształcie litery V, 3–4 brodawki po każdej stronie języka. Liczne brodawki grzybowate były rozmieszczone nieregularnie na języku. Brodawki liściaste były utworzone z 3–7 liści brodawek, układających się równolegle jeden do drugiego. Poszczególne liście brodawek były oddzielone głębokimi rowkami. Każda brodawka okolona była otoczona przez głęboki rowek, dokoła którego zaznaczał się kolisty wał brodawki. Sporadycznie dwie brodawki okolone były otoczone przez wspólny rowek i wał brodawki.

Wnioski. Niniejsze badania prezentują strukturę i wzór rozmieszczenia brodawek smakowych na języku i jenota.

Słowa kluczowe: Nyctereutes procyonoides, język, brodawki smakowe
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt1/art_7.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00157

Zapis do cytowania:

MLA Kulawik, Mirosława. "The tongue of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and its taste structures." Nauka Przyr. Technol. 11.1 (2017): 77-86. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00157
APA Mirosława Kulawik (2017). The tongue of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and its taste structures. Nauka Przyr. Technol. 11 (1), 77-86 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00157
ISO 690 KULAWIK, Mirosława. The tongue of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and its taste structures. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.1: 77-86. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00157
Adres do korespondencji:
Mirosława Kulawik
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: kulawik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2017