Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 1, 55-64 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00175
Agnieszka Krzymińska, Małgorzata Karasiewicz
Trwałość pozbiorcza ciętych hiacyntów w zależności od barwy światła i typu lamp
Streszczenie.

Wstęp. Doniesienia wskazują na możliwość przedłużania trwałości pozbiorczej kwiatów ciętych po zastosowaniu sztucznego oświetlenia. Hiacynty są coraz częściej stosowane jako kwiaty cięte. Brak jest informacji na temat możliwości ich pozbiorczego traktowania światłem sztucznym Celem wykonanego doświadczenia była ocena wpływu barwy i źródła światła na trwałość pozbiorczą i cechy jakościowe ciętych hiacyntów.

Materiał i metody. Pędy kwiatostanowe hiacyntów ‘Anna Marie’ i ‘Blue Star’ pozyskano
z roślin pędzonych w szklarni. Wycinano je z cebul. Po chłodzeniu przez jedną dobę w pomieszczeniu o temperaturze 2°C ustawiono je na regałach ze sztucznym oświetleniem. Pędy kwiatostanowe były wstawione do szklanych pojemników z wodą. Zastosowano światło o barwie białej, czerwonej i czerwono-niebieskiej. Użyto lamp fluorescencyjnych Philips TLD i lamp diodowych Leutech LED Tube. Natężenie napromienienia kwantowego wynosiło 20 mmol∙m-2∙s-1. Oświetlenie stosowano przez 9 h dziennie. Oceniono trwałość pozbiorczą oraz cechy jakościowe pędów kwiatostanowych.

Wyniki. Trwałość pędów kwiatostanowych hiacynta ‘Anna Marie’ w stadium pierwszego zaschniętego kwiatu w kwiatostanie, gdy zastosowano światło czerwono-niebieskie i białe, była mniej więcej o 1,5 dnia dłuższa od trwałości pędów po zastosowaniu światła czerwonego. Pędy kwiatostanowe hiacynta ‘Blue Star’ zachowały trwałość pozbiorczą, gdy oświetlano je światłem
o barwie czerwono-niebieskiej, mniej więcej o 1 dzień dłużej w porównaniu z pędami oświetlanymi światłem białym.

Wnioski. Czerwono-niebieska barwa światła wydłużyła trwałość pozbiorczą pędów kwiatostanowych hiacyntów ‘Anna Marie’ i ‘Blue Star’, a biała barwa światła wydłużyła trwałość pozbiorczą hiacynta ‘Anna Marie’ oraz trwałość do stadium ⅓ przebarwionych kwiatów w kwiatostanie hiacynta ‘Blue Star’. Barwa czerwona miała wpływ na zwiększenie przyrostu długości pędów tylko u hiacynta ‘Blue Star’ w stadium ⅓ przebarwionych kwiatów w kwiatostanie. Zmiana masy pędów kwiatostanowych odmian hiacynta nie zależała od barwy światła. Źródło światła w postaci lamp fluorescencyjnych i diodowych nie miało wpływu na trwałość pozbiorczą, na przyrost długości ani na zmianę masy pędów kwiatostanowych hiacyntów ‘Anna Marie’ i ‘Blue Star’.

Słowa kluczowe: trwałość, hiacynt, sztuczne światło
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt1/art_5.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00175

Zapis do cytowania:

MLA Krzymińska, Agnieszka, and Małgorzata Karasiewicz. "Postharvest longevity of cut hyacinths depending on light colour and types of lamps." Nauka Przyr. Technol. 11.1 (2017): 55-64. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00175
APA Agnieszka Krzymińska, Małgorzata Karasiewicz (2017). Postharvest longevity of cut hyacinths depending on light colour and types of lamps. Nauka Przyr. Technol. 11 (1), 55-64 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00175
ISO 690 KRZYMIńSKA, Agnieszka, KARASIEWICZ, Małgorzata. Postharvest longevity of cut hyacinths depending on light colour and types of lamps. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.1: 55-64. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00175
Adres do korespondencji:
Agnieszka Krzymińska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2017