Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 1

Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 1, 5-22, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00186
w języku pl 
Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Hydromorfologiczna ocena Wielkiej Pętli Wielkopolski – porównanie metod i wyników
2017 Tom 11 Zeszyt 1, 23-32, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00179
w języku pl 
Angelika Kiel, Dorota Weigt, Martyna Karpińska, Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska, Agnieszka Tomkowiak, Bogusława Ługowska
Wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji genotypów pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro

Znaleziono 2 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml