Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 1, 45-54 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00167
Agnieszka Bilska, Marlena Malant, Bożena Danyluk, Ryszard Kowalski
Preferencje konsumentów w zakresie żywności tradycyjnej i regionalnej
Streszczenie.

Wstęp. Obecnie rynek w Polsce jest zdominowany przez produkty żywnościowe otrzymywane
w sposób masowy, z produkcji przemysłowej, oraz przez tzw. żywność wygodną. Jednak wśród konsumentów i producentów żywności zwiększa się zainteresowanie żywnością regionalną
i tradycyjną, charakteryzującą się bardzo dobrymi walorami sensorycznymi, odpowiednią jakością, a także naturalnym składem.

Materiał i metody. Celem pracy było poznanie wiedzy konsumentów na temat żywności tradycyjnej i regionalnej za pomocą ankiety, na którą składały się 22 pytania. Sprawdzono, jak ankietowani postrzegają tę żywność, skąd czerpią wiedzę na jej temat.

Wyniki. Połowa osób biorących udział w ankiecie zadeklarowała, że zna produkty z grupy żywności tradycyjnej i regionalnej. Według nich produkty tej kategorii są dostępne na rynku, a także bezpieczniejsze dla zdrowia, jednak znacznie droższe niż wyroby z produkcji masowej.

Wnioski. Produkty z grupy żywności tradycyjnej i regionalnej są postrzegane przez respondentów w sposób bardzo pozytywny, jednak obecnie są jeszcze dość drogie w porównaniu z żywnością produkowaną na skalę przemysłową i przez to rzadziej kupowane.

Słowa kluczowe: produkty tradycyjne, produkty regionalne, preferencje konsumentów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt1/art_4.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00167

Zapis do cytowania:

MLA Bilska, Agnieszka, et al. "Preferencje konsumentów w zakresie żywności tradycyjnej i regionalnej." Nauka Przyr. Technol. 11.1 (2017): 45-54. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00167
APA Agnieszka Bilska, Marlena Malant, Bożena Danyluk, Ryszard Kowalski (2017). Preferencje konsumentów w zakresie żywności tradycyjnej i regionalnej. Nauka Przyr. Technol. 11 (1), 45-54 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00167
ISO 690 BILSKA, Agnieszka, et al. Preferencje konsumentów w zakresie żywności tradycyjnej i regionalnej. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.1: 45-54. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00167
Adres do korespondencji:
Agnieszka Bilska
Instytut Technologii Mięsa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: abilska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2017