Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 4, 365-373 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00215
Blanka Wiatrowska
Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) – roślina o największych kwiatach świata
Streszczenie.

Rafflesia arnoldii, rzadko obserwowany, pasożytniczy gatunek Sumatry, jest bezzieleniową rośliną wykształcającą największe kwiaty na świecie. Osiągający do 1,5 m średnicy kwiat o ceglastoczerwonych działkach okwiatu skutecznie wabi zapylające roślinę muchy, które – zwiedzione zapachem padliny oraz wielkością i barwą kwiatu – kierują się ku męskim lub żeńskim organom płciowym znajdującym się u podstawy centralnie położonego we wnętrzu kwiatu dysku. Mimo zadziwiających rozmiarów bukietnic ich biologia nie została dobrze poznana, a powierzchnia okołorównikowych lasów dwuskrzydlcowych Azji Południowo-Wschodniej, w których znajdują się ich nieliczne, naturalne stanowiska, z roku na rok kurczy się. Deszczowe lasy Indonezji i Malezji, będące jednym z głównych centrów różnorodności biologicznej na świecie, są wycinane lub wypalane pod plantacje olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis), które w samej Indonezji zajmują już około 7,7 mln ha.

Słowa kluczowe: Rafflesia arnoldii, roślina pasożytnicza, gigantyzm, Sumatra, okołorównikowe lasy deszczowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt4/art_34.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00215

Zapis do cytowania:

MLA Wiatrowska, Blanka. "Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) – roślina o największych kwiatach świata." Nauka Przyr. Technol. 11.4 (2017): 365-373. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00215
APA Blanka Wiatrowska (2017). Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) – roślina o największych kwiatach świata. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 365-373 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00215
ISO 690 WIATROWSKA, Blanka. Bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii) – roślina o największych kwiatach świata. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.4: 365-373. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00215
Adres do korespondencji:
Blanka Wiatrowska
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań
Poland
e-mail: bwiatrowska@interia.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001