Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 1, 23-32 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00179
Angelika Kiel, Dorota Weigt, Martyna Karpińska, Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska, Agnieszka Tomkowiak, Bogusława Ługowska
Wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji genotypów pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro
Streszczenie.

Wstęp. Rdza brunatna wywoływana przez patogen Puccinia recondita f.sp. tritici należy do najgroźniejszych chorób grzybowych powodujących znaczne straty w plonach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zbóż jest hodowla odpornościowa. Zastosowanie metod biotechnologicznych, jak markery molekularne i technika haploidyzacji, pozwala na skrócenie cyklu hodowli oraz zwiększenie wydajności selekcji. Celem badań była identyfikacja genu Lr19 odporności na rdzę brunatną w genotypach pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro.

Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły rośliny haploidalne oraz spontanicznie podwojone haploidy otrzymane z mieszańców pokolenia F1 powstałych z krzyżowania genotypów referencyjnych posiadających gen Lr19 (T36, T39) i dobrze plonujących odmian ‘Ozon’ oraz ‘Hondia’. Identyfikację genu Lr19 prowadzono z użyciem markerów Xwmc221 oraz GB. Przebadano 58 genotypów o haploidalnej liczbie chromosomów oraz 39 spontanicznie podwojonych haploidów.

Wyniki. Obecność markera Xwmc221 (200pz) stwierdzono w 29 haploidach oraz w 24 spontanicznie podwojonych haploidach. Obecność markera GB (130pz) obserwowano w 27 genotypach o haploidalnej liczbie chromosomów oraz w 27 spontanicznie podwojonych haploidach.

Wnioski. Wykonane analizy świadczą o tym, iż selekcja z zastosowaniem markerów molekularnych jest możliwa na poziomie haploidalnym, co pozwala na obniżenie kosztów i skrócenie cyklu hodowlanego.

Słowa kluczowe: rdza brunatna, haploidy, markery DNA, Lr19, MAS
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt1/art_2.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00179

Zapis do cytowania:

MLA Kiel, Angelika, et al. "Wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji genotypów pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro." Nauka Przyr. Technol. 11.1 (2017): 23-32. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00179
APA Angelika Kiel1, Dorota Weigt1, Martyna Karpińska1, Jerzy Nawracała1, Danuta Kurasiak-Popowska1, Agnieszka Tomkowiak1, Bogusława Ługowska2 (2017). Wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji genotypów pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro. Nauka Przyr. Technol. 11 (1), 23-32 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00179
ISO 690 KIEL, Angelika, et al. Wykorzystanie markerów molekularnych w selekcji genotypów pszenicy otrzymanych w kulturach in vitro. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.1: 23-32. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00179
Adres do korespondencji:
Angelika Kiel
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-637 Poznań
Poland
e-mail: akiel@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2017