Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #55 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.55
Magdalena Herudzińska, Aleksandra Kierbić, Julita Kmiecik, Marek Gehrke, Jędrzej M. Jaśkowski
Zastosowanie osłonki inseminacyjnej przy pobieraniu materiału cytologicznego z macicy krów w celu zmniejszenia inwazyjności metody
Streszczenie.

Wstęp. Schorzenia macicy są jednym z głównych czynników ograniczających płodność krów. Spośród różnych form poporodowego zapalenia macicy u tego gatunku podkliniczne zapalenie (metritis subclinica) stanowi szczególny problem ze względu na trudności diagnostyczne. W celu poszerzenia skuteczności w rozpoznawaniu chorób macicy w praktyce stosuje się m.in. cytologię. Pobieranie materiału do badań cytologicznych jest jednak metodą inwazyjną – stwarza ryzyko mikrourazów, szczególnie w trakcie przemieszczania szczoteczki przez kanał szyjki macicznej. Celem naszej pracy było porównanie stopnia inwazyjności metody, w której wykorzystywane powszechnie osłonki szczoteczek cytologicznych („ostro” zakończone) zastąpiono osłonką inseminacyjną (zaokrągloną na końcu).

Materiał i metody. Materiał do badania cytologicznego pobierano każdą z metod od 60 różnych krów, u których nie stwierdzono cech zapalenia macicy. Materiał cytologiczny przenoszono na szkiełka podstawowe metodą „rolowania”. Preparaty utrwalono preparatem Cytofix (firmy SANKO), wybarwiono, korzystając z zestawu odczynników RapiChem (firma AQUA-MED) i poddano ocenie cytologicznej. Określono średnią liczbę erytrocytów i komórek nabłonka w 50 polach widzenia (pow. 100x) oraz odsetek złuszczonych fragmentów nabłonka (powyżej 10 komórek). Ocenę wykonano w trzech strefach rozmazu odpowiadających wierzchołkowi szczoteczki (strefa I), jej środkowej części (strefa II) oraz podstawie (strefa III).

Wyniki i wnioski. Porównanie wyników badania cytologicznego uzyskanego obiema metodami wskazało, że liczba erytrocytów i odsetek fragmentów złuszczonego nabłonka oceniany w strefie pierwszej odzwierciedla urazowość zabiegu. Zastosowanie osłonki inseminacyjnej do zabiegu nie eliminuje uszkodzeń nabłonka w trakcie przechodzenia przez kanał szyjki macicy, lecz redukuje inwazyjność metody mierzoną ilością złuszczonych fragmentów nabłonka. Niska liczba erytrocytów w rozmazach pobranych z wykorzystaniem osłonki inseminacyjnej wskazuje, że ten typ osłonki skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem głębokich urazów.

Słowa kluczowe: cytologia, szczoteczka cytologiczna, osłonka inseminacyjna, pistolet Cassou, SEND, metritis
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_55.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.55

Zapis do cytowania:

MLA Herudzińska, Magdalena, et al. "The usage of insemination casing in collecting the cytological material from the cow’s uterus in order to reduce the method’s invasiveness." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #55. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.55
APA Magdalena Herudzińska, Aleksandra Kierbić, Julita Kmiecik, Marek Gehrke, Jędrzej M. Jaśkowski (2016). The usage of insemination casing in collecting the cytological material from the cow’s uterus in order to reduce the method’s invasiveness. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #55 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.55
ISO 690 HERUDZIńSKA, Magdalena, et al. The usage of insemination casing in collecting the cytological material from the cow’s uterus in order to reduce the method’s invasiveness. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #55. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.55
Adres do korespondencji:
Magdalena Herudzińska
Sługocin 34
62-406 Lądek
Poland
e-mail: magdalenaherudzinska6@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 15.12.2016