Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #47 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.47
Dorota Derewiaka, Anna Łuczak, Magdalena Reder
Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek extra virgin dostępnej na rynku polskim
Streszczenie.

Wstęp. Oliwy extra virgin są cennym i zdrowym, cenionym przez konsumentów produktem. Celem niniejszej pracy była próba wykrycia zafałszowań oliwy z oliwek dostępnej na rynku polskim (pochodzącej z Grecji, Włoch i Hiszpanii) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1348/2013.

Materiał i metody. W 10 wybranych oliwach extra virgin dostępnych na rynku polskim zbadano skład kwasów tłuszczowych, skład i zawartość steroli (w tym erytrodiolu i uwaolu) z użyciem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas oraz wartości współczynników ekstynkcji K232 i K270. Otrzymane wyniki porównano z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1348/2013.

Wyniki. Jedną z najbardziej efektywnych metod wykrywania zafałszowań oliwy z oliwek jest analiza ilościowa i jakościowa steroli. W niektórych spośród badanych oliw extra virgin wykryto nieprawidłowości dotyczące składu, które mogą wskazywać na próbę zafałszowania produktów. Jedna z opisanych metod może potwierdzić, że dwie próbki oliwy z oliwek extra virgin zostały zafałszowane, oraz można za jej pomocą stwierdzić, czy zostały one zafałszowane poprzez dodanie oliwy z oliwek z wytłoków.

Wnioski. Nasze badania dowodzą, że czasem konsumenci są wprowadzani w błąd, a niektórzy producenci żywności chcą sprzedać produkty o gorszej jakości jako produkty o jakości bardzo dobrej. Istnieje potrzeba ciągłego monitorowania jakości żywności oraz umożliwienia konsumentom dostępu do rzetelnej informacji na temat produktów żywnościowych.

Słowa kluczowe: oliwa z oliwek, kwasy tłuszczowe, sterole, współczynnik ekstynkcji, zafałszowanie
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_47.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.47

Zapis do cytowania:

MLA Derewiaka, Dorota, et al. "Detection of adulteration of extra virgin olive oils available on the Polish market." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #47. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.47
APA Dorota Derewiaka1, Anna Łuczak1, Magdalena Reder2 (2016). Detection of adulteration of extra virgin olive oils available on the Polish market. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #47 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.47
ISO 690 DEREWIAKA, Dorota, ŁUCZAK, Anna, REDER, Magdalena. Detection of adulteration of extra virgin olive oils available on the Polish market. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #47. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.47
Adres do korespondencji:
Dorota Derewiaka
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: dorota_derewiaka@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 22.11.2016