Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #46 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.46
Maria Bocian, Wojciech Kapelański, Marta Adamowicz, Hanna Jankowiak, Aleksandra Cebulska, Agnieszka Gimińska, Anna Mońko
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem roślin strączkowych na jakość mięsa wieprzowego
Streszczenie.

Wstęp. Wzrost wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności przyczynia się do wycofania
z żywienia zwierząt od 2017 roku pasz sporządzonych z roślin genetycznie modyfikowanych,
w tym z soi. Obecnie w żywieniu świń stosuje się mieszanki pełnoporcjowe sporządzane na bazie importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej, którą należy zastąpić nasionami strączkowymi produkowanymi w kraju. Celem badań było porównanie jakości mięsa świń żywionych mieszankami pełnoporcjowymi na bazie śruty sojowej i mieszankami pełnoporcjowymi z dodatkiem grochu i z dodatkiem łubinu.

Materiał i metody. Badano mięso 32 tuczników mieszańców (wbp × pbz), z których połowa otrzymywała dietę z udziałem soi (K) i połowa dietę z udziałem od 20% do 38,5% grochu i łubinu (D). W mięśniu longissimus lumborum oznaczono wartość pH45, pH48h i podstawowy skład chemiczny mięsa oraz jego właściwości technologiczne. Analizowano również aparaturowo (Minolta CR 310) i sensorycznie barwę mięsa oraz sensorycznie jego marmurkowatość i jędrność.

Wyniki. Oceniane mięso z obu grup: kontrolnej (K) i doświadczalnej (D) cechowało się dobrymi właściwościami technologicznymi, dobrą oceną sensoryczną oraz właściwymi parametrami barwy. Ponadto mięso było kruche, o korzystnym udziale białka i tłuszczu śródmięśniowego.

Wnioski. W pracy nie wykazano ujemnego wpływu zastąpienia w mieszance paszowej poekstrakcyjnej śruty sojowej nasionami roślin strączkowych na uzyskanie mięsa dobrej jakości, bez istotnego zróżnicowania jego parametrów.

Słowa kluczowe: nasiona strączkowe, mięso wieprzowe, cechy fizyczne, jakość mięsa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_46.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.46

Zapis do cytowania:

MLA Bocian, Maria, et al. "Influence of nutrition of pigs with legume-enriched mixtures on the quality of pork." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #46. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.46
APA Maria Bocian1, Wojciech Kapelański1, Marta Adamowicz2, Hanna Jankowiak1, Aleksandra Cebulska1, Agnieszka Gimińska1, Anna Mońko2 (2016). Influence of nutrition of pigs with legume-enriched mixtures on the quality of pork. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #46 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.46
ISO 690 BOCIAN, Maria, et al. Influence of nutrition of pigs with legume-enriched mixtures on the quality of pork. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #46. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.46
Adres do korespondencji:
Maria Bocian
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodni?czy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
Poland
e-mail: bocian@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 3.11.2016