Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #40 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.40
Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński, Zenon Pilarek, Andrzej Czerniak, Zbigniew Cykowiak, Rafał Mizerkiewicz
Najcenniejsze drzewa parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Streszczenie.

W parku-arboretum w Gołuchowie zinwentaryzowano 426 drzew, w tym 290 o obwodach pomnikowych i 136 o obwodach zbliżonych do pomnikowych, należących do 61 taksonów i 31 rodzajów. Gatunki obcego pochodzenia (62,3%) przeważają nad krajowymi (37,7%). Najliczniej występują gatunki pochodzące z Ameryki Północnej i Azji. Wśród drzew o obwodach pomnikowych dominują Thuja plicata i Quercus robur, a wśród zbliżonych do pomnikowych – Quercus robur, Alnus glutinosa i Acer platanoides. Najcenniejsze drzewa mają najczęściej obwody od 201 do 300 cm, a wysokość od 21 do 30 m. Najgrubszym drzewem jest Populus ×canadensis ‘Marilandica’ o obwodzie 570 cm. Stan zdrowotny inwentaryzowanych roślin jest w większości (w ponad 70%) bardzo dobry. Wytypowano 204 drzewa o obwodach pomnikowych znajdujące się w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, z których część można by zaproponować do ochrony
w formie pomników przyrody.

Słowa kluczowe: pomniki przyrody, inwentaryzacja dendrologiczna, park-arboretum, Gołuchów
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_40.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.40

Zapis do cytowania:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, et al. "The most valuable trees of the park-arboretum of the Forest Culture Centre in Gołuchów." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #40. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.40
APA Dorota Wrońska-Pilarek1, Tomasz Maliński1, Zenon Pilarek2, Andrzej Czerniak3, Zbigniew Cykowiak4, Rafał Mizerkiewicz1 (2016). The most valuable trees of the park-arboretum of the Forest Culture Centre in Gołuchów. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #40 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.40
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, et al. The most valuable trees of the park-arboretum of the Forest Culture Centre in Gołuchów. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #40. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.40
Adres do korespondencji:
Dorota Wrońska-Pilarek
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pilarekd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 11.10.2016