Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #38 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.38
Krystyna Pudelska, Anna Biesak
Analiza dendroflory parku dworskiego w Sobianowicach (woj. lubelskie)
Streszczenie.

Park przy dworze w Sobianowicach powstał na początku XX wieku. Przez ponad 200 lat majątek z folwarkiem i dworem był w posiadaniu rodziny Rojowskich, by w roku 1944 przejść na własność państwa. Kolejne zmiany właścicieli, użytkowników zabytkowego założenia dworsko-parkowego doprowadziły do jego degradacji – szczególnie do nieodwracalnych przemian w układzie przestrzennym i w szacie roślinnej. Obecnie park przy dworze w Sobianowicach zajmuje powierzchnię 2,28 ha i jest objęty ochroną konserwatorską. Wykonana w 2013 roku inwentaryzacja dendroflory wykazała, że w parku rośnie 520 roślin drzewiastych reprezentowanych przez 23 taksony i 14 rodzin. Są to najczęściej gatunki rodzime charakterystyczne dla stanowisk grądowych (Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Carpinus betulus L.). W parku rosną trzy pomniki przyrody, a kolejnych 10 drzew kwalifikuje się do uzyskania tego statusu. Cenną formą roślinną parku w Sobianowicach jest aleja grabowa w północnej części ogrodu oraz szpaler lipowy w granicach historycznych założenia ogrodowego, obecnie na terenie użytkowanym przez szkołę.

Słowa kluczowe: Sobianowice, park dworski, dendroflora, substancja zabytkowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_38.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.38

Zapis do cytowania:

MLA Pudelska, Krystyna, and Anna Biesak. "Analiza dendroflory parku dworskiego w Sobianowicach (woj. lubelskie)." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #38. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.38
APA Krystyna Pudelska, Anna Biesak (2016). Analiza dendroflory parku dworskiego w Sobianowicach (woj. lubelskie). Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #38 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.38
ISO 690 PUDELSKA, Krystyna, BIESAK, Anna. Analiza dendroflory parku dworskiego w Sobianowicach (woj. lubelskie). Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #38. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.38
Adres do korespondencji:
Krystyna Pudelska
Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin
Poland
e-mail: kpudelsk@autograf.pl
Zaakceptowano do druku: 28.06.2016