Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #36 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.36
Anna Wrzodak, Marek Gajewski
Ocena jakości owoców pomidorów pod względem składu chemicznego w zależności od odmiany i traktowania 1-MCP
Streszczenie.

Celem badań było określenie właściwości chemicznych owoców pomidorów poddanych działaniu 1-MCP. Do badań wybrano pomidory dwóch odmian: odmiany tradycyjnej ‘Faustine F1’ oraz odmiany typu LSL (ang. long shelf life) ‘Habana F1’. Pomidory były uprawiane w polu metodą przy palikach. Do doświadczeń zebrano owoce w stadium dojrzałości: „zielone wyrośnięte” i „czerwone”. Pomidory traktowane 1-metylocyklopropenem (1-MCP) w stężeniach 1,0 i 2,0 μl·l-1 oraz kontrolne (nietraktowane) przechowywano w normalnej atmosferze, w temperaturze 12,5°C i 20°C oraz wilgotności względnej powietrza 85–90%. Bezpośrednio po zbiorze
i po 4 tygodniach przechowywania wykonano analizy chemiczne owoców. Wyniki analiz chemicznych owoców badanych odmian wykazały zróżnicowanie zawartości oznaczonych składników w zależności od traktowania 1-MCP, fazy dojrzałości i temperatury przechowywania.
W owocach odmian ‘Faustine F1’ i ‘Habana F1’ (LSL) traktowanych 1-MCP po 4 tygodniach przechowywania zanotowano większą zawartość fenoli ogółem i suchej masy niż w owocach nietraktowanych. Największą zawartość likopenu zanotowano w pomidorach obu odmian zebranych w fazie owocu czerwonego po przechowywaniu w temperaturze 20°C. Owoce pomidorów poddane działaniu 1-MCP charakteryzowały się po przechowaniu mniejszą zawartością likopenu i witaminy C niż owoce nietraktowane, niezależnie od temperatury przechowywania.

Słowa kluczowe: pomidor, 1-MCP, likopen, fenole, witamina C, sucha masa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_36.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.36

Zapis do cytowania:

MLA Wrzodak, Anna, and Marek Gajewski. "Ocena jakości owoców pomidorów pod względem składu chemicznego w zależności od odmiany i traktowania 1-MCP." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #36. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.36
APA Anna Wrzodak1, Marek Gajewski2 (2016). Ocena jakości owoców pomidorów pod względem składu chemicznego w zależności od odmiany i traktowania 1-MCP. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #36 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.36
ISO 690 WRZODAK, Anna, GAJEWSKI, Marek. Ocena jakości owoców pomidorów pod względem składu chemicznego w zależności od odmiany i traktowania 1-MCP. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #36. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.36
Adres do korespondencji:
Anna Wrzodak
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Poland
e-mail: Anna.wrzodak@ inhort.pl
Zaakceptowano do druku: 17.05.2016