Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #34 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.34
Bożena Łukasik
Park na nowym lądzie – przemiany układu przestrzennego Parku Zdrojowego w Świnoujściu
Streszczenie.

Niezwykła historia Parku Zdrojowego w Świnoujściu wiąże się ściśle z historią miasta, jego strategiczną lokalizacją oraz rozwojem funkcji uzdrowiskowej. Układ przestrzenny parku od początku istnienia podlegał przekształceniom, zarówno pod względem struktury, jak
i zajmowanej powierzchni. Celem niniejszej pracy było określenie faz rozwojowych parku oraz ustalenie czynników wpływających na zmiany zachodzące w jego układzie przestrzennym.
W wyniku wykonanych badań wyróżniono cztery etapy kształtowania się kompozycji. Wywarły one znaczący wpływ na dzisiejszą kompozycję, wielkość i stan parku. Park Zdrojowy w Świnoujściu jest obecnie niezwykle cennym kompleksem przyrodniczym, wymagającym podjęcia wielokierunkowych działań ochronnych i rewaloryzacyjnych.

Słowa kluczowe: Peter Joseph Lenné, architektura krajobrazu, park zdrojowy, Świnoujście
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_34.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.34

Zapis do cytowania:

MLA Łukasik, Bożena. "Park na nowym lądzie – przemiany układu przestrzennego Parku Zdrojowego w Świnoujściu." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #34. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.34
APA Bożena Łukasik (2016). Park na nowym lądzie – przemiany układu przestrzennego Parku Zdrojowego w Świnoujściu. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #34 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.34
ISO 690 ŁUKASIK, Bożena. Park na nowym lądzie – przemiany układu przestrzennego Parku Zdrojowego w Świnoujściu. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #34. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.34
Adres do korespondencji:
Bożena Łukasik
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland

e-mail: ktzstep@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 26.04.2016