Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #32 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.32
Piotr Zydlik, Zofia Zydlik
Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji
Streszczenie.

Badano wpływ trzech preparatów mikrobiologicznych na zmianę parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych (aktywność enzymów glebowych – dehydrogenaz i proteaz) oraz na zawartość makroskładników (N, P, K, Mg) w glebie w warunkach występowania choroby replantacyjnej. W doświadczeniu wykorzystano dwa rodzaje gleby: użytkowaną sadowniczo przez 30 lat (gleba replantowana) oraz przygotowaną pod nasadzenia sadownicze o optymalnych właściwościach (nowina). Oba rodzaje gleb traktowano doglebowymi preparatami mikrobiologicznymi: EM-5, BactoFill 10B i Humobak PG. W wyniku dwuletnich obserwacji ustalono, iż doglebowe preparaty stosowane na glebie replantowanej zwiększały zawartość materii organicznej, istotnie zmniejszały wartość pH gleby oraz zawartość w niej fosforu i potasu. Pod wpływem stosowanych preparatów aktywność dehydrogenaz i proteaz w glebie wyraźnie wzrastała. Poza nielicznymi wyjątkami nie stwierdzono występowania dodatnich zależności pomiędzy aktywnością enzymów glebowych a zawartością materii organicznej, poziomem kwasowości gleby oraz zawartością większości makroskładników.

Słowa kluczowe: choroba replantacyjna, preparaty doglebowe, właściwości fizyczno-chemiczne gleby, makroskładniki, aktywność enzymatyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_32.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.32

Zapis do cytowania:

MLA Zydlik, Piotr, and Zofia Zydlik. "Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #32. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.32
APA Piotr Zydlik1, Zofia Zydlik2 (2016). Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #32 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.32
ISO 690 ZYDLIK, Piotr, ZYDLIK, Zofia. Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #32. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.32
Adres do korespondencji:
Piotr Zydlik
Katedra Dendrologii
Sadownictwa i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: zydlik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 4.04.2016