Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #31 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.31
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Paweł Szumigała
Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS
Streszczenie.

Zmiany krajobrazu rolniczego wynikają z rozwoju urbanistycznego. Na obszarach wiejskich są tworzone nowe tereny zabudowy mieszkaniowej. Wpływa to w istotny sposób na stan struktury ekologicznej krajobrazu. Celem badań była analiza ekologicznych zmian krajobrazu wsi na terenie obrębu ewidencyjnego Napachanie w Wielkopolsce. Badania wykonano za pomocą analizy historycznej GIS w programie ArcMap 10.2.

Słowa kluczowe: analiza historyczna GIS, struktura ekologiczna krajobrazu, Napachanie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_31.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.31

Zapis do cytowania:

MLA Dudzińska, Anna, et al. "Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #31. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.31
APA Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska, Paweł Szumigała (2016). Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #31 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.31
ISO 690 DUDZIńSKA, Anna, SZPAKOWSKA, Barbara, SZUMIGAłA, Paweł. Ocena zmian krajobrazu wsi Napachanie (woj. wielkopolskie) za pomocą analizy historycznej GIS. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #31. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.31
Adres do korespondencji:
Anna Dudzińska
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzduani@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.03.2016