Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #27 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.27
Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska, Alicja Niewiadomska, Leszek Majchrzak, Artur Sitek, Roman Roszkiewicz
Zmiany wybranych właściwości gleby w pięcioletnim okresie stosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP)
Streszczenie.

Badania prowadzono w latach 2007–2011 na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, Stacja w Złotnikach, należącego do UP w Poznaniu. Każdego roku zakładano pięć jednoczynnikowych doświadczeń, które obejmowały pełen płodozmian (ziemniaki, jęczmień jary, rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza na ziarno). Badano przemiany zachodzące w glebie pod uprawą wymienionych gatunków przy stosowaniu bioaktywnych związków mineralnych (MIP) i odnoszono je do obiektów kontrolnych nawożonych tradycyjnie fosforem i potasem. Wprowadzenie technologii nawożenia PRP SOL w płodozmianie skutkowało istotnym wzrostem zawartości magnezu w glebie i przyrost ten w porównaniu z kontrolą wyniósł średnio 1,1 mg·kg-1 gleby. W ujęciu syntezy z lat i średnio dla gatunków zawartość przyswajalnego fosforu i potasu w glebie istotnie spadała, a różnice względem kontroli nawożonej P i K wyniosły odpowiednio 2,0 i 2,2 mg·kg-1 gleby. Coroczne stosowanie nawozu PRP SOL wywołało korzystne tendencje wzrostu wartości pH gleby oraz zawartości w niej azotu i próchnicy, jednak różnice względem obiektu kontrolnego były niewielkie i wyniosły: pH – 0,1, N – 44 mg·kg-1 oraz próchnica – 0,05%. Pięcioletnie stosowanie PRP SOL nie zmieniło istotnie zwięzłości gleby mierzonej na głębokościach 10, 20 i 30 cm i w porównaniu z kontrolą obserwowano zwykle tendencję do jej zwiększania.

Słowa kluczowe: nawóz PRP SOL, zwięzłość gleby, próchnica, fosfor, potas, magnez, azot, pH gleby
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_27.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.27

Zapis do cytowania:

MLA Sulewska, Hanna, et al. "Zmiany wybranych właściwości gleby w pięcioletnim okresie stosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP)." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #27. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.27
APA Hanna Sulewska1, Grażyna Szymańska1, Alicja Niewiadomska2, Leszek Majchrzak1, Artur Sitek1, Roman Roszkiewicz1 (2016). Zmiany wybranych właściwości gleby w pięcioletnim okresie stosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP). Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #27 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.27
ISO 690 SULEWSKA, Hanna, et al. Zmiany wybranych właściwości gleby w pięcioletnim okresie stosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP). Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #27. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.27
Adres do korespondencji:
Hanna Sulewska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: sulewska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 19.10.2015