Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #26 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26
Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak
Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie
Streszczenie.

Praca dotyczy parku zabytkowego, będącego częścią założenia rezydencjonalno-folwarcznego w Konarzewie. Opisywany obiekt ma długą i bogatą historię, jest niezwykle cenny pod względem architektonicznym, krajobrazowym i historycznym. Wieś Konarzewo stanowiła własność znanych rodów szlacheckich: Konarzewskich, Radomickich, Działyńskich, Dzieduszyckich czy Czartoryskich (ich własnością pozostawała do 1945 r.), obecnie ponownie stanowi prywatną własność. W ramach prowadzonych badań park został objęty szczegółową inwentaryzacją i koncepcją rewaloryzacji.

Słowa kluczowe: rewaloryzacja zabytkowego parku, analiza dendrochronologiczna, park krajobrazowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_26.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26

Zapis do cytowania:

MLA Wilkaniec, Agnieszka, et al. "Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #26. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26
APA Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak (2016). Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #26 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26
ISO 690 WILKANIEC, Agnieszka, et al. Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #26. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26
Adres do korespondencji:
Agnieszka Wilkaniec
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: agnieszkawilkaniec@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 25.09.2015