Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #25 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.25
Piotr Zydlik, Zofia Zydlik
Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce – dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju
Streszczenie.

W artykule przedstawiono analizę stanu, zmian oraz perspektyw rozwoju sadowniczych upraw ekologicznych w Polsce. W latach 2000–2012 powierzchnia ekologicznych sadów oraz plantacji jagodowych wzrosła ponad stokrotnie: z 537,8 ha do 58 890,1 ha. Udział ekologicznych upraw sadowniczych w krajowej powierzchni ekologicznych użytków rolnych zwiększył się w tym czasie z 5,08% do 8,90%. Wzrasta zainteresowanie producentów przetwarzaniem ekologicznych owoców. Świadczy o tym wzrost udziału ich przetwórni z 28,0 do 31,6% ogólnej ilości takich obiektów. W programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 utrzymano najwyższe wśród pozostałych rodzajów upraw ekologicznych kwoty dotacji do 1 ha przyznawane w przemysłowych uprawach sadowniczych. Przy dalszym wzroście wymogów konsumentów co do jakości spożywanej żywności oraz utrzymaniu dotychczasowego systemu dopłat do upraw ekologicznych należy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania sadowniczymi uprawami ekologicznymi.

Słowa kluczowe: sadownicze uprawy ekologiczne, przetwórnie owoców ekologicznych, dopłaty do hektara, opłacalność produkcji
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_25.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.25

Zapis do cytowania:

MLA Zydlik, Piotr, and Zofia Zydlik. "Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce – dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #25. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.25
APA Piotr Zydlik1, Zofia Zydlik2 (2016). Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce – dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #25 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.25
ISO 690 ZYDLIK, Piotr, ZYDLIK, Zofia. Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce – dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #25. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.25
Adres do korespondencji:
Piotr Zydlik
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: piotriw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 8.03.2016