Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #20 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski
Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach
Streszczenie.

W pracy określono niezawodność działania komunalnej oczyszczalni ścieków znajdującej się na obszarze Niepołomickiej Strefy Przemysłowej. Analizę oparto na pięciu wskaźnikach zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinie ogólnej, azocie ogólnym oraz fosforze ogólnym. Próbki ścieków oczyszczonych były pobierane raz w miesiącu w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2013 roku. Dokonano analizy redukcji poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń oraz określono ich podstawowe charakterystyki statystyczne. Badania wykazały, że oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością usuwania zanieczyszczeń; otrzymano średnie wartości: 98,8% dla BZT5, 97,0% dla ChZTCr, 97,3% dla zawiesiny ogólnej, 88,6% dla azotu ogólnego oraz 97,0% dla fosforu ogólnego. Prognozę niezawodności pracy omawianej oczyszczalni oparto na rozkładzie wartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z wykorzystaniem modelu Weibulla. Wykazano, że w przypadku BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólnej i fosforu ogólnego w odniesieniu do rocznego okresu pracy obiekt spełniałby wymogi obowiązujące oczyszczalnię przez 365 dni, natomiast w przypadku azotu ogólnego – przez 336 dni w roku.

Słowa kluczowe: komunalna oczyszczalnia ścieków, niezawodność, rozkład Weibulla
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_20.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20

Zapis do cytowania:

MLA Wąsik, Ewa, et al. "Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #20. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
APA Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski (2016). Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #20 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
ISO 690 WąSIK, Ewa, BUGAJSKI, Piotr, CHMIELOWSKI, Krzysztof. Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #20. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
Adres do korespondencji:
Ewa Wąsik
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: Ewa.Wasik@ur.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 16.02.2016