Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #19 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.19
Wiktoria Czech, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik
Charakterystyka metod wyznaczania przepływu brzegowego w rzekach górskich
Streszczenie.

Artykuł stanowi przegląd najczęściej stosowanych na świecie, a także w Polsce, metod wyznaczania przepływu brzegowego. Jego wartość powinna stanowić podstawowe kryterium selekcji zagadnień związanych z obliczeniami hydrologicznymi, a docelowo hydraulicznych warunków przepływu w korytach rzecznych, oraz zagadnień związanych z projektowaniem budowli hydrotechnicznych, tak jak to jest w niektórych krajach Europy Zachodniej. Wartość tego parametru jest także istotna z punktu widzenia badań ekologicznych i hydrobiologicznych. Opisane w pracy różne podejścia do wyznaczania przepływu brzegowego bazują na metodach empirycznych (obliczeniowych, graficznych) i biologicznych (roślinnych, zwierzęcych). Ich mnogość powoduje, że wielu polskich inżynierów i projektantów ma problemy z dokładnym wyznaczeniem tej charakterystyki. W związku z tym w pracy przedstawiono nie tylko teoretyczny opis wybranych metod, sposoby wyznaczania przepływu za ich pomocą oraz ich wady i zalety, lecz także praktyczne przykłady określania przepływu brzegowego tymi metodami na jednej z karpackich rzek.

Słowa kluczowe: przepływ brzegowy, potoki górskie, rzeka Ochotnica
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_19.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.19

Zapis do cytowania:

MLA Czech, Wiktoria, et al. "Charakterystyka metod wyznaczania przepływu brzegowego w rzekach górskich." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #19. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.19
APA Wiktoria Czech, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik (2016). Charakterystyka metod wyznaczania przepływu brzegowego w rzekach górskich. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #19 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.19
ISO 690 CZECH, Wiktoria, PLESIńSKI, Karol, RADECKI-PAWLIK, Artur. Charakterystyka metod wyznaczania przepływu brzegowego w rzekach górskich. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #19. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.19
Adres do korespondencji:
Wiktoria Czech
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: laszek.w@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 16.02.2016