Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #17 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.17
Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Grażyna Szymańska, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Karolina Ratajczak
Reakcja jęczmienia jarego na stosowanie PRP SOL jako kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP)
Streszczenie.

. Stosowanie kompleksu bioaktywnych związków mineralnych (MIP) w postaci PRP SOL ma na celu poprawę właściwości gleby poprzez odblokowanie potencjału składników w niej zgromadzonych i udostępnienie ich roślinie. PRP SOL służy do nawożenia gleby, a nie żywienia roślin. Badania nad plonowaniem jęczmienia jarego po zastosowaniu PRP SOL prowadzono
w latach 2007–2011 na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, Stacja w Złotnikach. Celem badań było porównanie efektów dwóch technologii nawożenia jęczmienia jarego: z użyciem kompleksu bioaktywnych związków mineralnych w postaci nawozu PRP SOL oraz standardowej z nawożeniem fosforowo-potasowym. Pięcioletnie badania pozwoliły stwierdzić, że tradycyjne nawożenie jęczmienia jarego fosforem i potasem można zastąpić technologią wykorzystującą kompleks MIP, a uzyskiwane plony ziarna są zwykle podobne. W jednym (2007) z pięciu lat prowadzenia badań uzyskano istotny wzrost (o 3,7 dt·ha-1), a w innym (2010) spadek (o 3,2 dt·ha-1) plonu jako wynik wprowadzenia tego nawozu. Nawóz PRP SOL może być szczególnie przydatny w uprawie jęczmienia browarnego z uwagi na korzystny wzrost udziału frakcji ziarna dorodnego – powyżej 2,5 mm, przy równoczesnym spadku udziału ziarniaków drobniejszych, a także pojawiającej się tendencji do spadku masy hektolitra, i wzroście wartości MTZ.

Słowa kluczowe: nawóz PRP SOL, jęczmień jary, plon ziarna, LAI, SPAD, komponenty plonowania
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_17.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.17

Zapis do cytowania:

MLA Sulewska, Hanna, et al. "Response of spring barley to PRP SOL application as a complex of mineral inducer process (MIP)." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #17. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.17
APA Hanna Sulewska1, Wiesław Koziara1, Grażyna Szymańska1, Alicja Niewiadomska2, Katarzyna Panasiewicz1, Karolina Ratajczak1 (2016). Response of spring barley to PRP SOL application as a complex of mineral inducer process (MIP). Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #17 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.17
ISO 690 SULEWSKA, Hanna, et al. Response of spring barley to PRP SOL application as a complex of mineral inducer process (MIP). Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #17. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.17
Adres do korespondencji:
Hanna Sulewska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: sulewska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 19.10.2015