Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #16 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.16
Miłosz Walerzak, Piotr Urbański, Dariusz Świerk, Marek Skalski, Michał Krzyżaniak
Barokowy ogród przy zamku w Słońsku – wybrane aspekty kompozycji przestrzennej
Streszczenie.

Przedmiotem badań był zabytkowy zespół zamkowo-ogrodowy w Słońsku (woj. lubuskie), którego kompozycja, o genezie barokowej, jest ważnym przykładem sztuki ogrodowej XVIII wieku. Celem badań była analiza kompozycji przestrzennej oraz stanu przetrwania i cyfrowa rekonstrukcja założenia ogrodowego z XVIII wieku. Analizowany zespół zamkowo-ogro­dowy jest aktualnie w bardzo złym stanie. Zamek jest ruiną, a ogród nie istnieje. Jego historyczny układ został zakomponowany według zasady entre cour et jardin, a w układzie kompozycji zauważono podobieństwa do realizacji z terenu dawnych Prus Wschodnich (woj. warmińsko-mazur­skie) oraz do teoretycznych rozwiązań projektowych Josepha Furttenbacha z przełomu XVI i XVII wieku.

Słowa kluczowe: ogrody regularne, analiza kompozycji przestrzennej, rekonstrukcja ogrodu, zakon joannitów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_16.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.16

Zapis do cytowania:

MLA Walerzak, Miłosz, et al. "Barokowy ogród przy zamku w Słońsku – wybrane aspekty kompozycji przestrzennej." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #16. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.16
APA Miłosz Walerzak, Piotr Urbański, Dariusz Świerk, Marek Skalski, Michał Krzyżaniak (2016). Barokowy ogród przy zamku w Słońsku – wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #16 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.16
ISO 690 WALERZAK, Miłosz, et al. Barokowy ogród przy zamku w Słońsku – wybrane aspekty kompozycji przestrzennej. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #16. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.16
Adres do korespondencji:
Miłosz Walerzak
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: miloszwalerzak@op.pl
Zaakceptowano do druku: 26.05.2015