Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #13 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.13
Maciej Płatkowski, Arkadiusz Telesiński
Porównanie oddziaływania glifosatu i preparatów Roundup na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej i zawartość fosforu przyswajalnego w glinie lekkiej
Streszczenie.

Celem podjętych badań było porównanie oddziaływania glifosatu oraz dwóch form jego preparatów: Roundupu 360 SL (zawierającego sól izopropyloaminową glifosatu i surfaktant – polietoksylowaną tallowaminę) oraz Roundupu TransEnergy 450 SL (zawierającego sól potasową glifosatu oraz surfaktant – polietoksylowaną eteroaminę) na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej oraz zawartość fosforu przyswajalnego w glebie. Doświadczenie wykonano na glinie lekkiej o zawartości węgla organicznego 10,9 g·kg-1. Ilość wprowadzonego glifosatu oraz jego soli wynosiła: 0 (kontrola), 1, 10, 100 mg·kg-1. Wilgotność próbek doprowadzono do 60% maksymalnej pojemności wodnej i inkubowano w temperaturze 20°C. W 1., 7., 14., 28. oraz 56. dniu doświadczenia oznaczono zawartość fosforu  przyswajalnego i aktywność pirofosfatazy nieorganicznej w glinie lekkiej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że oddziaływanie glifosatu na zawartość fosforu przyswajalnego oraz na aktywność pirofosfatazy nieroganicznej w glinie lekkiej było zróżnicowane i zależało zarówno od formy glifosatu oraz jego dawki, jak i od dnia pomiaru. Największe zmiany oznaczanych parametrów stwierdzono po aplikacji preparatu Roundup 360 SL, zawierającego sól izopropyloaminową glifosatu oraz polietoksylowaną tallowaminę. Po aplikacji tego preparatu wykazano statystycznie istotnie dodatnią korelację pomiędzy aktywnością pirofosfatazy nieorganicznej a zawartością fosforu przyswajalnego w glebie.

Słowa kluczowe: gleba glifosat, pirofosfataza nieorganiczna, fosfor, Roundup
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_13.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.13

Zapis do cytowania:

MLA Płatkowski, Maciej, and Arkadiusz Telesiński. "Porównanie oddziaływania glifosatu i preparatów Roundup na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej i zawartość fosforu przyswajalnego w glinie lekkiej." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #13. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.13
APA Maciej Płatkowski, Arkadiusz Telesiński (2016). Porównanie oddziaływania glifosatu i preparatów Roundup na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej i zawartość fosforu przyswajalnego w glinie lekkiej. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #13 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.13
ISO 690 PłATKOWSKI, Maciej, TELESIńSKI, Arkadiusz. Porównanie oddziaływania glifosatu i preparatów Roundup na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej i zawartość fosforu przyswajalnego w glinie lekkiej. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #13. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.13
Adres do korespondencji:
Maciej Płatkowski
Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin
Poland
e-mail: maciej.platkowski @zut.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 4.02.2016