Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #10 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.10
Ryszard Skrzypek, Krzysztof Białoń, Marian Kuczaj, Krystyna Skrzypek
Wpływ długości okresu zasuszenia na wskaźniki produkcyjne, reprodukcyjne i zdrowotne krów mlecznych
Streszczenie.

Celem badań była analiza wpływu długości okresu zasuszenia na użytkowość mleczną, płodność i zdrowotność krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Analizę wykonano na danych od 426 krów utrzymywanych w fermie wolnostanowiskowej. Wszystkie zwierzęta zasuszano pod osłoną antybiotyków, stosowanych dowymieniowo po ostatnim doju. Krowy o najkrótszym okresie zasuszenia (≤ 42 dni) produkowały najmniej mleka, które charakteryzowało się największą zawartością białka i największą liczbą komórek somatycznych, miały one także najkorzystniejsze wskaźniki rozrodu. Okres średni zasuszenia (43–70 dni) wpłynął na największą produkcję mleka, a okres najdłuższy (> 70 dni) – na najmniejszą liczbę komórek somatycznych w mleku i najmniej korzystne wskaźniki rozrodu. Wyniki pracy pokazują, że nie ma uniwersalnej długości okresu zasuszenia i dlatego w praktyce hodowlanej powinna być ona dobierana dla poszczególnych grup lub nawet pojedynczych zwierząt.

Słowa kluczowe: krowy mleczne, długość okresu zasuszenia, użytkowość mleczna, płodność, zdrowotność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_10.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.10

Zapis do cytowania:

MLA Skrzypek, Ryszard, et al. "Wpływ długości okresu zasuszenia na wskaźniki produkcyjne, reprodukcyjne i zdrowotne krów mlecznych." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #10. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.10
APA Ryszard Skrzypek1, Krzysztof Białoń1, Marian Kuczaj2, Krystyna Skrzypek3 (2016). Wpływ długości okresu zasuszenia na wskaźniki produkcyjne, reprodukcyjne i zdrowotne krów mlecznych. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #10 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.10
ISO 690 SKRZYPEK, Ryszard, et al. Wpływ długości okresu zasuszenia na wskaźniki produkcyjne, reprodukcyjne i zdrowotne krów mlecznych. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #10. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.10
Adres do korespondencji:
Ryszard Skrzypek
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Poland
e-mail: skrzypek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 12.01.2016