Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #9 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9
Artur Kryza, Marian Pietrzak, Ewa Gornowicz
Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie BIG 6
Streszczenie.

Celem badań była ocena surowca rzeźnego, jakim są pochodzące z intensywnego chowu indyki typu ciężkiego, pozyskiwane przez duże zakłady przemysłu drobiarskiego prowadzące ubój i przetwórstwo. Ocena obejmowała określenie wartości rzeźnej i cech fizycznych mięsa. Próby pobrano losowo od 23 indorów i 12 indyczek na linii technologicznej dużego komercyjnego zakładu drobiarskiego, a mieszańce zestawu hodowlanego indyków typu ciężkiego BIG 6 pochodziły od różnych producentów. Stwierdzono wpływ (p ≤ 0,01) płci na cechy rzeźne indyków ciężkich BIG 6. Indory cechowały się większą masą ciała i większą wydajnością rzeźną. Wykazano, że masa przedubojowa indyków BIG 6 ma duży wpływ (p ≤ 0,01) na wielkość technologicznych ubytków oraz wydajność rzeźną. Mięso indorów i indyczek BIG 6 charakteryzowało się bardzo korzystnymi parametrami fizycznymi, przede wszystkim dobrym stężeniem jonów wodorowych 20 min oraz 2 h i 24 h po uboju (pH20, pH2h, pH24h), co świadczy o poprawnym przebiegu procesu jego dojrzewania. Uzyskane wyniki wskazują, że do najważniejszych cech umożliwiających szybką i dobrą ocenę jakości mięsa indyków typu ciężkiego BIG 6 należy zaliczyć odczyn pH i przewodność elektryczną. Indyki ciężkie BIG 6 pochodzące z intensywnego chowu zgodnego z zaleceniami dla tego typu produkcji stanowią bardzo dobry surowiec rzeźny.

Słowa kluczowe: mięso, surowiec, jakość, indyk, płeć
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_9.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9

Zapis do cytowania:

MLA Kryza, Artur, et al. "Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie BIG 6." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #9. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9
APA Artur Kryza1, Marian Pietrzak2, Ewa Gornowicz3 (2016). Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie BIG 6. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #9 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9
ISO 690 KRYZA, Artur, PIETRZAK, Marian, GORNOWICZ, Ewa. Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie BIG 6. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #9. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9
Adres do korespondencji:
Artur Kryza
Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Instytut Zootechniki ? Państwowy Instytut Badawczy
62-035 Kórnik
Poland
e-mail: ewa.gornowicz@izoo.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 12.01.2016