Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #57 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.57
Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Małgorzata Magott
Porównanie poziomu wiedzy żywieniowej i wybranych zachowań u konsumentów normowagowych i otyłych
Streszczenie.

Wstęp. Ze względu na narastającą epidemię otyłości konieczne jest podejmowanie działań mających zahamować jej rozwój. Aby próbować wprowadzić pożądane zmiany w diecie osób otyłych, trzeba najpierw dobrze poznać ich zachowania żywieniowe oraz wiedzę na temat składników odżywczych i ich roli.

Materiał i metody. Metodą wywiadu bezpośredniego badano osoby z podwyższonym (n = 100)
i prawidłowym BMI (n = 100) z Wielkopolski. Celem badania było porównanie wybranych zachowań związanych z odżywianiem oraz poziomu wiedzy osób z podwyższonym i prawidłowym wskaźnikiem masy ciała.

Wyniki. Nigdy nie jadało śniadań 59% osób z grupy otyłych oraz 44% z grupy referencyjnej. Dla 64% otyłych respondentów i 68% z grupy kontrolnej głównym posiłkiem w ciągu dnia był obiad. Ponad połowa respondentów (63% otyłych i 66% z grupy kontrolnej) twierdziła, że codziennie lub kilka razy w tygodniu spożywa 4–5 posiłków. Otyli ankietowani wykazali się dużym zasobem wiedzy na temat błonnika pokarmowego oraz naturalnych źródeł przeciwutleniaczy w żywności. Wykazano, że ogólny poziom wiedzy respondentów na temat składników żywności był średni.

Wnioski. Koniecznym elementem opanowania epidemii otyłości jest dalsza, skuteczna edukacja żywieniowa. Powinna ona obejmować nie tylko szerzenie wiedzy żywieniowej, ale także motywowanie do zmiany dotychczasowych nieprawidłowych nawyków.

Słowa kluczowe: wiedza żywieniowa, zachowania żywieniowe, otyłość
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_57.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.57

Zapis do cytowania:

MLA Jędrusek-Golińska, Anna, et al. "Comparison of the level of nutritional knowledge and selected behaviour among consumers with regular BMI and the obese." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #57. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.57
APA Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Małgorzata Magott (2016). Comparison of the level of nutritional knowledge and selected behaviour among consumers with regular BMI and the obese. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #57 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.57
ISO 690 JęDRUSEK-GOLIńSKA, Anna, SZYMANDERA-BUSZKA, Krystyna, MAGOTT, Małgorzata. Comparison of the level of nutritional knowledge and selected behaviour among consumers with regular BMI and the obese. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #57. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.57
Adres do korespondencji:
Anna Jędrusek-Golińska
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland
e-mail: angol@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 19.12.2016