Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #49 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.49
Piotr Barbaś, Barbara Sawicka
Oddziaływanie metod pielęgnacji na zawartość azotanów w bulwach ziemniaka
Streszczenie.

Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym wykonanym w latach 2007–2009 w zakładzie doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Jadwisinie na glebie płowej, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany ziemniaka: ‘Irga’ i ‘Fianna’, czynnik II rzędu stanowiły sposoby regulacji zachwaszczenia: 1) obiekt kontrolny − bez chemicznej ochrony, 2) ekstensywne zabiegi mechaniczne (co 2 tygodnie) od posadzenia aż do zwarcia rzędów, 3) Sencor 70 WG – 1 kg·ha-1 przed wschodami ziemniaka, 4) Sencor 70 WG – 1 kg·ha-1 + Titus 25 WG – 40 g·ha-1 + Trend 90 EC − 0,1% przed wschodami ziemniaka, 5) Sencor 70 WG − 0,5 kg·ha-1 po wschodach ziemniaka, 6) Sencor 70 WG − 0,3 kg·ha-1 + Titus 25 WG – 30 g·ha-1 + Trend 90 EC − 0,1% po wschodach ziemniaka, 7) Sencor 70 WG − 0,3 kg·ha-1 + Fusilade Forte 150 EC – 2 dm·ha-1 po wschodach ziemniaka, 8) Sencor 70 WG − 0,3 kg·ha-1 + Apyros 75 WG – 26,5 g·ha-1 + Atpolan 80 SC – 1 dm·ha-1 po wschodach ziemniaka. Bulwy zebrano w fazie dojrzałości technicznej ziemniaka. Zawartość azotanów oznaczono metodą kolorymetryczną. Czynnik genetyczny decydował w dużej mierze o wartości tej cechy. Większą zawartością azotanów charakteryzowała się średnio­wczesna odmiana ‘Irga’, a mniejszą – średniopóźna odmiana ‘Fianna’. Koncentracja azotanów
w bulwach ziemniaka zależała od metod pielęgnacji oraz warunków atmosferycznych w latach badań. Największą koncentracją azotanów odznaczały się bulwy pochodzące z obiektu, gdzie przed wschodami ziemniaka użyto preparatów: Sencor 70 WG + Titus 25 WG + Trend 90 EC.

Słowa kluczowe: ziemniak, odmiana, metody pielęgnowania, azotany
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_49.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.49

Zapis do cytowania:

MLA Barbaś, Piotr, and Barbara Sawicka. "Impact of weeding methods on the content of nitrates in potato tubers." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #49. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.49
APA Piotr Barbaś1, Barbara Sawicka2 (2016). Impact of weeding methods on the content of nitrates in potato tubers. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #49 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.49
ISO 690 BARBAś, Piotr, SAWICKA, Barbara. Impact of weeding methods on the content of nitrates in potato tubers. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #49. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.49
Adres do korespondencji:
Piotr Barbaś
Zakład Agronomii Ziemniaka
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ? Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Jadwisin
ul. Szaniawskiego 15
05-140 Serock
Poland
e-mail: p.barbas@ihar.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 6.12.2013