Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #44 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.44
Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Spiżewski, Alina Kałużewicz, Barbara Frąszczak, Anna Zaworska, Jolanta Lisiecka
Reakcja kalafiora na stres suszy
Streszczenie.

Wstęp. Kalafior ma duże zapotrzebowanie na wodę ze względu na znaczną masę liści, dlatego też stres suszy jest jednym z głównych czynników wpływających na plonowanie tej rośliny. Celem wykonanych badań było określenie skutków stresu suszy na parametry fizjologiczne roślin kalafiora.
Materiał i metody. Kalafior odmiany ‘Sevilla’ F1 był uprawiany w pojemnikach, w podłożu o zróżnicowanej zawartości wody (20%, 30%, 40%, 50% i 60%). Wykonano następujące pomiary: intensywność fotosyntezy, transpiracja, fluorescencja chlorofilu, przewodnictwo szparkowe, zawartość międzykomórkowego CO2 i dynamika transportu elektronów. Pomiary wykonano w fazie 5 liści po 9 dniach suszy.
Wyniki. Najmniejszą wilgotność stwierdzono w przypadku kombinacji o 20-procentowej zawartości wody w substracie w stosunku do polowej pojemności, w wyniku czego rośliny rosnące w tym podłożu pobrały najmniej wody. Badania wykazały, że niższe poziomy zawartości wody w podłożu powodowały szybsze występowanie stresu suszy. Przy 20-procentowej zawartości wody w substracie rośliny kalafiora charakteryzowały się mniejszą niż w pozostałych kombinacjach dynamiką fotosyntezy, słabszą transpiracją i gorszym przewodnictwem szparkowym, a zawartość CO2 międzykomórkowego była najmniejsza oraz transport elektronów był najsłabszy. Nie stwierdzono wpływu zawartości wody w podłożu na fluorescencję chlorofilu.
Wnioski. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy zawartością wody w substracie a reakcją roślin na stres suszy: wraz z większą zawartością wody opóźniało się występowanie stresu suszy. Z drugiej strony niski poziom zawartości wody w substracie powodował szybszą reakcję rośliny na stres suszy.

Słowa kluczowe: Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cauliflora DC., transpiracja, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, przewodnictwo szparkowe, transport elektronów
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_44.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.44

Zapis do cytowania:

MLA Krzesiński, Włodzimierz, et al. "Cauliflower’s response to drought stress." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #44. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.44
APA Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Spiżewski, Alina Kałużewicz, Barbara Frąszczak, Anna Zaworska, Jolanta Lisiecka (2016). Cauliflower’s response to drought stress. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #44 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.44
ISO 690 KRZESIńSKI, Włodzimierz, et al. Cauliflower’s response to drought stress. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #44. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.44
Adres do korespondencji:
Włodzimierz Krzesiński
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: barbarf@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 20.10.2016