Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #41 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.41
Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch, Przemysław Przygodziński, Julianna Ratajczak
Analiza harmonogramu i sposobu realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych
Streszczenie.

Obsługa techniczna jest integralną częścią systemu eksploatacji ciągników i innych maszyn rolniczych. Procesy serwisowania obejmują głównie operacje wchodzące w skład planowanych okresowych przeglądów technicznych, których celem jest zapewnienie obiektom technicznym zdatności do użytkowania i maksymalnego wydłużenia okresu ich bezawaryjnej pracy. Celem badań było uzyskanie informacji dotyczącej sposobów wykonywania obsługi technicznej ciągników rolniczych eksploatowanych w rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz określenie prawidłowego przestrzegania ich harmonogramu. Badania wykonano z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród rolników z województwa wielkopolskiego. Jak wynika z tych badań, większość rolników dokonuje obsługi technicznej ciągników we własnym zakresie, ignorując przy tym harmonogram wykonywania przeglądów technicznych określony w instrukcji obsługi pojazdu.

Słowa kluczowe: serwisowanie maszyn, ciągnik rolniczy
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_41.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.41

Zapis do cytowania:

MLA Osuch, Andrzej, et al. "Analysis of schedule and execution of technical inspections of agricultural tractors." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #41. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.41
APA Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Ewa Osuch, Przemysław Przygodziński, Julianna Ratajczak (2016). Analysis of schedule and execution of technical inspections of agricultural tractors. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #41 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.41
ISO 690 OSUCH, Andrzej, et al. Analysis of schedule and execution of technical inspections of agricultural tractors. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #41. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.41
Adres do korespondencji:
Andrzej Osuch
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
Poland
e-mail: andrzej.osuch@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2016